De zin van lifeplanning

Wij helpen u met het ontdekken, realiseren en beschermen van doelen, dromen en de gewenste levensstijl

In het leven is weinig zeker. Misschien is de enige echte zekerheid dat het leven begint en ook weer eindigt. Wat daar tussenin gebeurt, is een groot vraagteken. In het leven streven we naar liefde, geluk en voldoening. We proberen daarbij pijn en ellende te vermijden.
In een poging om grip te krijgen op ons leven trachten wij deze realiteit steeds zo goed mogelijk te voorspellen. Het is echter een spel met zo enorm veel variabelen, dat het onmogelijk is om alles in het leven te plannen.

Echter, door te werken aan je diepste wensen en die dingen doen waar je echt vervuld door raakt hebben wel degelijk bijna altijd financiële consequenties. Het zijn met name die consequenties waarop planning van toepassing is. Het dan ook zeer zinvol zijn een om een (financieel) plan te (laten) maken en diverse scenario’s door te rekenen. Dit om uw inzicht te vergroten in zowel mogelijkheden en risico’s. Echter geld is het middel, uw levensgeluk is het doel van Life Planning.

Life planning is in die zin ook geen poging om alles wat in een mensenleven gaat gebeuren te voorzien en vast te leggen. Het is juist een proces waarin de overspannen verwachtingen van geld gerelativeerd worden. Het is een prioriteitsafweging van juist die zaken die het leven voor een mens de moeite waard maken. Een groei naar “Money Maturity”

Naar mobiele navigatie