Financieel Advies

Financial life planning

Wij helpen u met het ontdekken, realiseren en beschermen van doelen, dromen en de gewenste levensstijl!

De zin van lifeplanning

In het leven is weinig zeker. Misschien is de enige echte zekerheid dat het leven begint en ook weer eindigt. Wat daar tussenin gebeurt, is een groot vraagteken. In het leven streven we naar liefde, geluk en voldoening. We proberen daarbij pijn en ellende te vermijden.
In een poging om grip te krijgen op ons leven trachten wij deze realiteit steeds zo goed mogelijk te voorspellen. Het is echter een spel met zo enorm veel variabelen, dat het onmogelijk is om alles in het leven te plannen.

Echter, door aan de slag te gaan met je diepste wensen en dromen ga je ook tegen financiële vraagstukken en uitdagingen aanlopen. Het dan ook zeer zinvol zijn een om een (financieel) plan te (laten) maken en diverse scenario’s door te rekenen. Dit om uw inzicht te vergroten in zowel mogelijkheden en risico’s. Echter geld is het middel, uw levensgeluk is het doel van Life Planning.

Life planning is in die zin ook geen poging om alles wat in een mensenleven gaat gebeuren te voorzien en vast te leggen. Het is juist een proces waarin de overspannen verwachtingen van geld gerelativeerd worden. Het is een prioriteitsafweging van juist die zaken die het leven voor jouw de moeite waard maken. Een groei naar “Money Maturity”.
Wat zou er in uw leven veranderen wanneer u al het geld zou hebben om te leven zoals u werkelijk zou willen?
Stof tot nadenken. Een bewustwordingsproces dat zal leiden tot het ontdekken van uw levensdoelen en de wijze waarop deze tot stand gebracht kunnen worden.
Hierbij maken wij gebruik van de door George Kinder ontwikkelde EVOKE-methode. EVOKE staat voor:

  • Exploration (wie bent u?)
  • Vision (wat wilt u werkelijk?)
  • Obstacles (wat houdt u tegen?)
  • Knowledge (hoe pakken we het aan?) (de financiële planning)
  • Execution (uitvoering, implementatie en coaching)

Als je weet wat je in het leven wilt en als je begrijpt welke rol geld in je leven speelt, kun je geldzaken regelen met een gevoel van rust, vrijheid en zekerheid.

Benieuwd naar de mogelijkheden?