Geld is het middel, uw levensgeluk is het doel van Life Planning.

Maak een afspraak; het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Dan kunt u bepalen of u genoeg vertrouwen in ons heeft om met ons verder te gaan.

Zo ja, dan maken we een vervolgafspraak. We spreken af hoe we verder zullen werken en op basis van welk tarief. De uiteindelijke kosten hangen af van de vraag hoe uitgebreid het traject is dat u met ons doorloopt. Mocht u aan het einde van het adviestraject ook een volledig financieel adviesrapport wensen, dan wordt daar een apart voorstel gemaakt voor uw specifieke situatie.

Wat zou er in uw leven veranderen wanneer u al het geld zou hebben om te leven zoals u werkelijk zou willen?

Stof tot nadenken. En dat is wat we gezamenlijk in het Life Planning traject als resultaat voor ogen hebben. Een bewustwordingsproces dat zal leiden tot het ontdekken van uw levensdoelen en de wijze waarop deze tot stand gebracht kunnen worden.
Hierbij maken wij gebruik van de door George Kinder ontwikkelde EVOKE-methode.

EVOKE staat voor:

  • Exploration (wie bent u?) 
  • Vision (wat wilt u werkelijk?) 
  • Obstacles (wat houdt u tegen?) 
  • Knowledge (hoe pakken we het aan?) (de financiële planning)
  • Execution (uitvoering, implementatie en coaching)

Hoe gaat het in zijn werk?

Het totale traject zal bestaan uit zo’n meerdere gesprekken van ieder gemiddeld 2 uur. In de praktijk blijkt dat we voor de eerste vier stappen ca. 3 tot 5 gesprekken nodig hebben.
U bent altijd welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Naar mobiele navigatie