15 juni 2016

4 misverstanden over de reisverzekering

Over de noodzaak van een reisverzekering bestaan veel misverstanden. Dit zijn de meest voorkomende...

Over de noodzaak en de dekking van de reisverzekering bestaan veel misverstanden. U moet de reisverzekering niet achterwege laten om de verkeerde redenen. De verzekering moet zo goed mogelijk afgestemd worden op de risico’s die u tijdens de vakantie loopt. Enkele hardnekkige misverstanden willen wij graag uit de wereld helpen.

Een reisverzekering kan u veel leed en financiële tegenvallers besparen. Ook krijgt u bij problemen hulp van een Nederlands sprekende medewerk(st)er van de alarmlijn. Over de noodzaak van deze verzekering bestaan veel misverstanden. Enkele lichten wij toe.

Ik hoef geen reisverzekering! Mijn bagage is niet veel waard

Het verzekeren tegen verlies of diefstal van bagage is maar een klein onderdeel van de dekking. De belangrijkste dekking wordt vaak omschreven als buitengewone en onvoorziene kosten. Deze dekking in de reisverzekering vergoedt de kosten voor opsporings- en reddingsacties. Ook de kosten voor het terugkeren naar huis na een ongeval of een ernstige ziekte vallen binnen deze dekking. U kunt ook nog denken aan kosten die u moet maken bij het met spoed terugkeren naar huis. Bijvoorbeeld door een sterfgeval binnen de familie. Bagage is het onderdeel waar het meest op wordt geclaimd, maar het is zeker niet de belangrijkste dekking.

Mijn zorgverzekering in Nederland biedt ook dekking in het buitenland

De Nederlandse zorgverzekeraars bieden in principe wereldwijde dekking, maar dat wil nog niet zeggen dat alle medische kosten vergoed worden. In de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van buitenlandse medische kosten, maar maximaal op het kostenniveau zoals het in Nederland gebruikelijk is. Als de medische kosten in het buitenland in vergelijking met Nederland hoger zijn, keert de zorgverzekeraar het meerdere niet uit. Medische kosten meeverzekeren in de reisverzekering kan uitkomst bieden. Controleer eerst of een aanvullende zorgverzekering 100 procent van de kosten dekt in het buitenland.

Een doorlopende reisverzekering heeft u geen omkijken naar

Gaat u vaker of meerdere weken per jaar op vakantie? Een doorlopende reisverzekering kan dan vaak uit. Toch is het wel belangrijk om vóór de vakantie goed te letten op de dekking in de polis. Gaat u een keer buiten Europa op vakantie of gaat u bepaalde gevaarlijke sporten tijdens de vakantie uitoefenen? Dan is het aan te raden om de dekking in de reisverzekering uit te breiden. Bent u buiten Europa op vakantie geweest en is de volgende trip binnen Europa? In sommige gevallen kan het uit om de dekking weer om te zetten naar Europa-dekking.

Bij annuleren van de vakantie kan ik een beroep doen op de reisverzekering

Als u met spoed terug moet naar Nederland, worden de kosten onder voorwaarden gedragen door de reisverzekeraar. Het annuleren van een vakantie valt niet binnen de dekking van de reisverzekering. Bijvoorbeeld misgelopen vakantiedagen keert de reisverzekeraar niet uit. Hier moet een annuleringsverzekering voor afgesloten worden. Het is mogelijk om een doorlopende reisverzekering inclusief een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit is vaak goedkoper dan losse verzekeringen.

Naar mobiele navigatie