11 november 2015

Aanpak scheefwoners faalt

Er zijn nu te weinig beschikbare sociale huurwoningen. Hierdoor moeten gezinnen met een laag inkomen in een te dure huurwoning.

Ongeveer 547.000 sociale huurwoningen worden bewoond door huurders die teveel verdienen. De overheid wil deze gezinnen door laten stromen naar duurdere huurwoningen of naar koopwoningen, maar het beleid faalt gedeeltelijk. Het gevolg is dat gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning nu te duur moeten huren.

Met de term scheefwoners worden gezinnen bedoeld die in een sociale huurwoning wonen, maar waar ze op basis van het inkomen geen recht op hebben. Het gaat vaak om gezinnen die in het verleden wel voor een dergelijke woning in aanmerking kwamen, maar niet door willen of kunnen stromen naar een huurhuis in de vrije sector of naar een koopwoning.

Wat is het probleem?

Sociale huurwoningen zijn gesubsidieerde woningen. De huurprijs wordt laag gehouden om mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te bieden om kwalitatief goed te wonen. Door de kredietcrisis is de doorstroming er jarenlang uit geweest. Er werden bijvoorbeeld veel minder huizen gekocht en daarnaast is er ook minder nieuw gebouwd. Er zijn nu te weinig beschikbare sociale huurwoningen. Hierdoor ontstaan er wachtlijsten en moeten gezinnen met een laag inkomen in een te dure huurwoning. Ruim een kwart van alle huurders blijkt scheefwoner te zijn.

Wie komt in aanmerking voor een sociale huurwoning?

De maximale huurprijs voor deze woningen bedraagt 710,68 euro (2015). Eventueel kan dit bedrag nog verhoogd worden met servicekosten. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Inschrijven bij de organisatie die verantwoordelijk is voor sociale huurwoningen (bij de gemeente kunt u informeren waar u moet zijn).
  • Het inkomen mag niet hoger zijn dan 38.950 euro. Gezinnen met een inkomen tot 34.911 euro hebben een grotere kans op toewijzing.
  • De gemeente moet een huisvestingsvergunning aan de huurder afgeven. De gemeente kan hiervoor eisen stellen. U moet bijvoorbeeld wonen, werken of studeren in de plaats waar het huis staat.
  • Er kunnen aanvullende voorwaarden gesteld worden. Bijvoorbeeld aan de omvang van het gezin.

Op grond van urgentiecriteria kan een sociale huurwoning eerder toegekend worden. Dit kan bijvoorbeeld op grond van leeftijd of een medische indicatie.

Wat is de aanpak tegen scheefwoners?

Per 1 juli 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. De omvang van de huurverhoging voor sociale huurwoningen is mede afhankelijk gemaakt van het inkomen. De omvang van de verhoging wordt groter naarmate het inkomen hoger is. Op deze manier worden de scheefwoners aangemoedigd om door te stromen. Het probleem is dat er te weinig huurwoningen beschikbaar zijn waar ze naar door kunnen stromen.

Wat is het resultaat van de aanpak?

Volgens de minister van Wonen, Stef Blok, is er bewust gekozen voor een geleidelijke aanpak. In het eerste jaar van deze aanpak (1 juli 2013 tot 1 juli 2014) is 3 procent van de scheefwoners doorgestroomd. Het percentage valt tegen, maar de verwachting is dat er de komende jaren meer geld geïnvesteerd gaat worden in de bouw van huurwoningen in het middensegment. Hierdoor zal de doorstroming ook weer op gang komen.

Naar mobiele navigatie