30 oktober 2014

Aftrek voor kinderalimentatie verdwijnt per 2015

​Als gescheiden ouder kunt u nu nog profiteren van een fiscaal voordeel in verband met kinderalimentatie. Vanaf 2015 verdwijnt deze fiscale aftrekpost.

Als gescheiden ouder kunt u nu nog profiteren van een fiscaal voordeel in verband met kinderalimentatie. Vanaf 2015 verdwijnt deze fiscale aftrekpost. Per januari van dit jaar zijn de aftrekbare bedragen al fors verlaagd, nu volgt een volledige afschaffing.

De kosten voor levensonderhoud voor kinderen tot 21 jaar kunnen onder voorwaarden in de belastingaangifte opgevoerd worden als aftrekpost. Een voorwaarde is dat de gescheiden ouder minimaal een bepaald bedrag aan kosten betaalt om bij te dragen aan het levensonderhoud van de kinderen. Om het fiscaal voordeel te krijgen mag de ouder geen recht hebben op kinderbijslag. De kinderen zelf mogen geen recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan mag een forfaitair bedrag van het inkomen worden afgetrokken. Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan hoe hoog het bedrag van geval tot geval is.

Een terugval in inkomen voor gescheiden ouders

De afschaffing van het fiscaal voordeel is slecht nieuws voor gescheiden ouders die nu wel gebruik kunnen maken van de fiscale aftrek. Uit berekening van de Nationale Advies Balie blijkt dat dit een maandelijkse terugval kan opleveren tussen de 50 tot 300 euro. De maatregel komt op een zeer slecht moment. Veel mensen die scheiden hebben het op dit moment financieel al zeer zwaar doordat de huizenprijzen hard gezakt zijn in de afgelopen zes jaren. Door het wegvallen van het fiscaal voordeel ter compensatie van de kinderalimentatie zal het voor veel gescheiden ouders noodzakelijk zijn om nieuwe afspraken te maken over de hoogte van de kinderalimentatie.

Schrappen fiscaal voordeel heeft ook invloed op de ontvanger van kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie wordt er rekening gehouden met het fiscaal voordeel. Vanaf 2015 moet de betaler de lasten vanuit het netto loon betalen. Ook gescheiden ouders die de hoogte van de kinderalimentatie al vastgesteld hebben zullen opnieuw om de tafel moeten om nieuwe afspraken te maken. Indirect zal dit ook effect hebben op het welzijn van de kinderen.

Kinderalimentatie laten verlagen door de rechter

In principe kunnen gescheiden ouders zelf nieuwe afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Er ontstaan problemen als het niet lukt om goede afspraken te maken. In dat geval kan het bepalen van de hoogte van het bedrag aan de rechter voorgelegd worden. Dit zal ook weer hoge kosten met zich meebrengen. Daarnaast is het ook nog maar de vraag hoe rechters omgaan met de nieuwe fiscale regels. Mogelijk is het wegvallen van de forfaitaire aftrekpost voor rechters geen reden om opnieuw te kijken naar de hoogte van de kinderalimentatie.

Naar mobiele navigatie