02 december 2015

Aftrekbare lijfrentepremie - Hoe wordt de jaarruimte berekend?

Het eind van het jaar is een goed moment om even stil te staan bij de pensioenopbouw.

Het eind van het jaar is een goed moment om even stil te staan bij de pensioenopbouw. Heeft u over 2015 voldoende pensioen opgebouwd? Als dat niet het geval is, kunt u ervoor kiezen om een extra kapitaal op te bouwen voor na de pensionering. Een effectieve manier is om een lijfrentekapitaal op te bouwen. Om te bepalen of een lijfrentestorting aftrekbaar is, moet de jaarruimte berekend worden. Hoe wordt de jaarruimte berekend?

Nederlanders met een pensioentekort kunnen een eigen kapitaal opbouwen ter aanvulling op het pensioen. Dit kan in de vorm van een lijfrentekapitaal. In deze vorm van vermogensopbouw legt u nu een bedrag in dat aftrekbaar is van het inkomen. Na de pensioenleeftijd kan het kapitaal vervolgens gebruikt worden om een periodieke uitkering aan te kopen. Over de uitkeringen wordt vervolgens weer belasting ingehouden. Het opbouwen van een lijfrentekapitaal is vooral aantrekkelijk als u de inleg nu tegen een hoog belastingtarief kunt aftrekken van het inkomen. Bij de uitkering moet het belastingpercentage dat er over wordt geheven juist lager zijn.

Hoe bouwt u een lijfrentekapitaal op?

Er kan een kapitaal opgebouwd worden in een lijfrenteverzekering, maar sinds 2008 is het ook mogelijk om gebruik te maken van banksparen. Bij het kiezen voor het banksparen komt het opgebouwde bedrag op een geblokkeerde rekening te staan. Voor de aftrekbaarheid van de inleg maakt het geen verschil welke vorm u kiest. Het banksparen heeft gemiddeld wel een lagere kostenstructuur.

Hoeveel mag u storten als lijfrente?

U mag de lijfrentestorting aftrekken van het inkomen, maar er zit wel een maximum aan verbonden. Dit maximum is vooral afhankelijk van uw pensioentekort. Voor de berekening van de zogenaamde jaarruimte kan de volgende formule worden aangehouden:

Jaarruimte = 0,138 * (premiegrondslag - 11.829 euro) – (6,5 x A) – F

De premiegrondslag is bruto jaarinkomen over vorig jaar. Onder het inkomen wordt verstaan:

  • Belastbaar loon uit dienstverband
  • Winst uit onderneming
  • Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  • Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Factor A staat voor de aangroei van uw pensioen. Als u pensioen hebt opgebouwd, staat “A" vermeld in het Uniform Pensioenoverzicht.

Factor F staat voor opgebouwd kapitaal in de vorm van de Fiscale OudedagsReserve (FOR). Dit is een reservering voor de oudedag binnen de eigen onderneming.

De Belastingdienst biedt een rekenhulp om de jaarruimte te bepalen.

Zelf berekenen of hulp bij het berekenen?

Op het eerste oog lijkt het een ingewikkelde formule, maar als deze wordt ontrafelt valt het mee. Het is vaak lastig om de premiegrondslag goed te bepalen. Ook kan het inzichtelijk krijgen van factor A lastig zijn. Graag willen wij u helpen bij het maken van de berekening. U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

In het geval u meer wilt storten dan de jaarruimte, zijn er nog mogelijkheden in de vorm van inhaalruimte. Ook bij het berekenen hiervan, willen wij u graag helpen.

Naar mobiele navigatie