08 januari 2016

Autoschade door gladheid! Wie betaalt de schade?

Met dit winterse weer gebeuren nemen de autoschades weer toe. Maar wie betaalt de rekening?

Deze week heeft een groot deel van Nederland last gehad van gladde wegen door ijzel. Een logisch gevolg is dat er meer autoschades ontstaan. De schade kunt u claimen op de autoverzekering, maar dan moet u wel de juiste dekking hebben. Ligt de schuld niet bij u? In dat geval kunt u de veroorzaker aansprakelijk stellen voor de schade.

De onderste helft van Nederland heeft deze week temperaturen ruim boven nul gehad, terwijl de bovenste helft van het land onder nul zat. Vooral de provincies Drenthe, Friesland en Groningen hebben dagenlang last gehad van extreme weersomstandigheden. Op de wegen in de bebouwde kom kon er zelfs geschaatst worden. Ondanks het weeralarm moesten toch veel automobilisten de weg op. De kans op autoschade was hierdoor veel groter.

Wanneer bent u verzekerd tegen autoschade door gladheid?

U bent verplicht om uw auto minimaal te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daarnaast kunt u kiezen voor de WA beperkt casco verzekering en de WA casco verzekering. De WA casco verzekering is de meest uitgebreide verzekering. Bij een ongeval door uw toedoen wordt ook de schade aan uw eigen auto gecompenseerd. Ook schade door gladheid kunt u op deze verzekering claimen. De WA beperkt casco verzekering zit qua dekking tussen de WA en de WA casco verzekering in. Schade door gladheid krijgt u niet vergoed binnen de WA beperkt casco verzekering.

Schade is veroorzaakt door iemand anders

Als de autoschade verhaald kan worden, moet de aansprakelijke derde voor de schade worden aangesproken. Door de gladheid is een auto bijvoorbeeld doorgegleden tegen uw geparkeerd staande auto aan. De verzekeraar van de doorgegleden auto moet de schade aan uw auto vergoeden. De verzekeraar van de tegenpartij moet in dat geval aansprakelijk gesteld worden. In het geval u WA casco verzekerd bent, kunt u de schade indienen bij uw eigen autoverzekeraar. Uw verzekeraar zorgt er vervolgens weer voor dat de verzekeraar van de veroorzaker wordt aangesproken.

Bent u niet WA casco verzekerd? Dan moet u zelf de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen. De rechtsbijstandverzekering of de verhaalsbijstandverzekering kan hiervoor worden ingeschakeld.

Kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor schade door gladheid?

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de wegen. U zou kunnen stellen dat een glad wegdek duidt op onvoldoende onderhoud. Helaas is het niet zo eenvoudig. De wegbeheerder moet zich inspannen om de wegen ijsvrij te houden, maar is hij aansprakelijk te stellen voor een glad wegdek? De kans dat u autoschade op de wegbeheerder kunt verhalen is zeer klein.

Naar mobiele navigatie