31 december 2014

Belasting betalen over spaargeld? Saldo op 1 januari is bepalend

U bent belasting verschuldigd over uw spaargeld als het bedrag boven de vrijstelling uit komt. De peildatum hiervoor is 1 januari.

U bent belasting verschuldigd over uw spaargeld als het bedrag boven de vrijstelling uit komt. De peildatum hiervoor is 1 januari. Door uitgaven naar voren te halen kunt u belastingheffing voorkomen of verlagen.

Ons belastingstelsel is in drie boxen ingedeeld. In box drie wordt er belasting geheven over het vermogen. Hieronder valt het spaargeld en het belegd vermogen, maar bijvoorbeeld ook een tweede huis en een boot. De totale waarde van deze bezittingen wordt bij elkaar opgeteld en moet eventueel belasting over worden betaald. Voor het jaar 2015 geldt er een vrijstelling van 21.330 euro per belastingplichtige. Fiscale partners hebben dus samen een vrijstelling van 42.660 euro. In 2015 hebben ouderen nog recht op een ouderentoeslag waardoor ze een hogere vrijstelling hebben. Deze verhoogde vrijstelling vervalt in 2016.

Hoe hoog is de heffing?

Voor de heffing zijn de bezittingen op 1 januari bepalend. De Belastingdienst gaat uit van een verondersteld rendement van 4 procent. Over dit rendement moet u 30 procent belasting betalen. Dit komt neer op een heffing van 1,2 procent over de bezittingen minus de vrijstelling.

Stel, u bezit een vermogen van 75.000 euro. U bent alleenstaand en hebt dus recht op een vrijstelling van 21.330 euro. Over een bedrag van 53.670 euro moet u dus 1,2 procent heffing betalen. Dit komt neer op 644 euro.

Belastingheffing over vermogen is te hoog

Op dit moment is het met sparen onmogelijk om een rendement te maken van 4 procent, maar de Belastingdienst blijft vasthouden aan dit percentage om de heffing te berekenen. Hierdoor ontstaat de situatie dat u 1,2 procent heffing moet betalen over uw spaargeld boven de vrijstelling, maar u krijgt bijvoorbeeld maar een rentevergoeding van 1 procent. U teert als het ware in op uw vermogen, zeker als er ook nog rekening wordt gehouden met de inflatie. Door inflatie kunt u steeds minder voor uw geld kopen. Het geld wordt als het ware minder waard.

Hoe kunt u de belastingheffing drukken?

Contant opgenomen geld moet ook worden opgegeven bij de Belastingdienst. Voor bijvoorbeeld contant geld, vorderingen op personen en bedrijven en cadeaubonnen geldt een vrijstelling van ruim vijfhonderd euro. Dit is dus geen effectieve manier om de heffing te drukken. Wat u wel kunt doen is betalingen naar voren halen. Zorg bijvoorbeeld al voor een aanbetaling op de auto die in 2015 geleverd gaat worden.

Plan voor 2015

Moet u belasting betalen? Dan wordt het tijd om eens naar de alternatieven te kijken. Misschien is het interessanter om uw hypotheek af te lossen bijvoorbeeld. Omdat dit maatwerk is, is het altijd verstandig om dit goed in kaart te laten brengen door een financieel adviseur. Een goed voornemen voor 2015 dus...

Naar mobiele navigatie