27 februari 2015

Belastingaangifte 2014 – deze documenten zijn nodig

In de eerste twee maanden van het jaar krijgt u de documenten binnen die u nodig heeft voor de aangifte over het voorgaand belastingjaar.

In de eerste twee maanden van het jaar krijgt u de documenten binnen die u nodig heeft voor de aangifte over het voorgaand belastingjaar. U doet er verstandig aan om gelijk bij ontvangst van de stukken alles al op een vaste plek te verzamelen. Graag maken wij voor u inzichtelijk welke documenten u nodig gaat hebben voor de aangifte over het jaar 2014.

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebt u nu tot 1 mei de tijd om aangifte te doen. Doordat de Belastingdienst de aangifte al deels voor u invult, is de jaarlijkse aangifte aanzienlijk eenvoudiger geworden. Toch blijft het wel zaak om alles goed te controleren. De Belastingdienst heeft deze gegevens ingevuld, maar u blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. U moet tekenen voor de juistheid door het “ondertekenen" van de aangifte met uw DigID.

Schriftelijk of digitaal aangeleverde stukken

Tot een paar jaren geleden werden alle voor de aangifte benodigde stukken via de post verstuurd. Steeds meer bedrijven en instanties kiezen ervoor om digitaal te versturen. Dit klinkt eenvoudiger, maar het is lastiger. U moet nu alle documenten bij ontvangst gelijk printen en klaarleggen bij de overige stukken. Vroeger hoefde u alleen op de post te letten. Steeds meer banken sturen het niet digitaal, maar stellen het online binnen het internetbankieren beschikbaar.

Welke documenten moet u klaarleggen voor de aangifte?

De Belastingdienst heeft uw inkomen al in de aangifte gezet, maar deze moet u controleren aan de hand van de jaaropgave van de werkgever. Zelfstandige ondernemers moeten in gesprek met de accountant om inkomensgegevens inzichtelijk te krijgen. 

Inkomsten en uitgaven van de eigen woning

Bezit u een eigen woning? De betaalde hypotheekrente is de belangrijkste aftrekpost. Daarnaast krijgt u ook een bijtelling afhankelijk van de hoogte van de WOZ waarde van het huis. De stukken die u bij de hand moet hebben zijn:

  • WOZ beschikking van de gemeente
  • Overzicht van uw bank waaruit de betaalde hypotheekrente blijkt
  • Indien u in 2014 een huis hebt gekocht, moet u de documenten die hier betrekking op hebben ook bij de hand houden

Voorlopige aanslag of teruggave en de toeslagen

Verzamel ook de documenten waaruit blijkt dat er al belasting verrekend is of juist ontvangen is. Ook de opgave van de Belastingdienst waaruit de ontvangen toeslagen blijken zult u nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld de huurtoeslag en de zorgtoeslag.

Overige stukken die voor de aangifte van belang zijn

Naast de drie bovenstaande documenten zijn er nog meer documenten die u eventueel bij de aangifte bij de hand moet hebben. Hieronder hebben wij nog een aantal belangrijke gegevens voor u opgesomd:

  • Aftrekposten in de vorm van lijfrente en betaalde alimentatie
  • Overzichten van banken waar het spaarvermogen uit blijkt
  • Overzicht van de gemaakte specifieke zorgkosten die eventueel aftrekbaar zijn
  • Overzicht van de verrichte giften in 2014
  • Gemaakte studiekosten
  • De DigID codes voor het downloaden van de vooringevulde aangifte en het insturen
  • Eventueel belastingaangifte over eerdere jaren ter vergelijking
Naar mobiele navigatie