17 februari 2017

Bepaal zelf wanneer je AOW ingaat?

Er waren plannen om de AOW te flexibiliseren, maar helaas gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Eerder met pensioen gaan is mogelijk, maar vertrouw niet op de sociale zekerheid.

In stapjes wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar of later. Zou het niet fantastisch zijn als je zelf bepaalt wanneer de AOW in gaat?

Wij worden gemiddeld steeds ouder. Daar zijn we blij mee, maar de kosten moeten op de één of andere manier wel gedragen worden. De stijgende gemiddelde leeftijd heeft ervoor gezorgd dat de pensioendatum opgeschoven is. Tweede Kamerlid Norbert Klein heeft gepleit voor het flexibiliseren van de ingangsdatum van de AOW. Je kunt later met pensioen gaan, waardoor de AOW hoger uitvalt. Of je zwaait juist eerder af en neemt genoegen met een lagere AOW. Het klinkt als een goed plan, maar hij kreeg weinig steun in de Tweede Kamer.

Waarom komt zijn plan er niet door?

Volgens de meeste collega’s van Norbert Klein zijn de nadelen groter dan de voordelen. Het zou de AOW onnodig complex maken, maar dat is niet het grootste struikelblok. Een belangrijk bezwaar is dat de flexibilisering kan zorgen voor een groter aantal bijstandsuitkeringen. Als gepensioneerden onvoldoende inkomen hebben doordat ze een lagere AOW krijgen, worden de kosten gedragen door de belastingbetaler. Dat is natuurlijk niet de insteek. Een ander bezwaar vormt de risicoselectie. Nederlanders met een slechte gezondheid zullen er sneller voor kiezen om de AOW eerder in te laten gaan. Dit maakt de sociale zekerheid duurder voor de belastingbetaler.

Eerder stoppen met een overbruggingslijfrente

In het verleden was het mogelijk om via een lijfrenteverzekering een overbruggingslijfrente op te bouwen. Deze verzekering genereerde een uitkering tot je pensioendatum. Op deze manier kon je eerder stoppen met werken. Helaas is deze optie geschrapt. Je kunt niet meer fiscaal vriendelijk sparen om eerder te stoppen met werken. Er zijn nog mogelijkheden met in het verleden opgebouwde kapitalen, maar daar gelden strikte voorwaarden voor. Graag kijken wij samen met jou naar de mogelijkheden met al opgebouwde lijfrentekapitalen.

Kun je nog eerder met pensioen?

Natuurlijk zijn er mogelijkheden, maar vertrouw hierbij niet op een eerder ingaande AOW-uitkering. Je zult zelf voorzieningen moeten treffen. De Belastingdienst betaalt hier niet meer aan mee. Met vermogensplanning moet er een mogelijkheid gevonden worden om vermogen zo slim mogelijk in te zetten. Dit is alleen mogelijk met een goed overzicht van de inkomsten en de lasten voor nu en in de toekomst. Ook moet er rekening gehouden worden met veranderingen en situaties in de toekomst. Hierbij kun je denken aan de kosten van studerende kinderen en de wens om minder te werken.

Vanaf welke leeftijd heb je recht op AOW?

In stapjes wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. In de toekomst wordt de ingangsdatum van de AOW afgestemd op hoe oud Nederlanders gemiddeld worden. Een verdere stijging van de pensioendatum wordt hierdoor verwacht. Vanaf 2018 kun je pas met pensioen op je 66e. Per 2022 krijg je pas rechten vanaf je 67e jaar. Wil je weten wat jou te wachten staat? Bereken het op de website van de SVB.

Naar mobiele navigatie