16 september 2016

Berekenen banken eerlijke boeterentes?

Berekenen banken de boeterentes wel op de juiste manier? De stichting Oversluitclaim eist compensatie. Wat is er aan de hand?

Bij het openbreken van een hypotheek brengt de bank je een boeterente in rekening. Berekenen ze het wel goed? Je kunt het niet even narekenen.

Veel huiseigenaren maken het mee. Ze zitten nu nog jaren vast aan een hypotheekrente van 4 procent of meer, dus vragen ze de bank om het huidige contract open te breken. De bank wil hier wel aan meewerken, maar niet zomaar. De bank wil wel een compensatie voor het inkomstenverlies. Het is aan de bank om de boeterente te berekenen. Helaas valt het bedrag vaak hoger uit dan verwacht. Logisch dat mensen zich afvragen hoe het berekend is. Dat vertellen de banken niet! Alleen het bedrag onder de streep wordt vermeld.

Te hoge boeterentes?

Volgens het tv-programma Radar innen banken al jaren veel te hoge boeterentes. Zij baseren zich hierbij op 12.000 onderzochte hypotheekdossiers. De stichting Oversluitclaim wil het teveel geïncasseerde terug eisen. Gemiddeld zou er 3.447 euro teveel betaald zijn door huiseigenaren die onder hun contract uit willen.

Teveel betaalde boeterente terugvorderen?

Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, heeft gereageerd op de bevindingen van de stichting. Hij geeft aan dat banken het teveel betaalde weer moeten verrekenen. Tenminste als het werkelijk klopt. Er wordt namelijk niet zomaar aangenomen dat de bevinding van de stichting de waarheid is. Er wordt gewacht wat de uitkomst is van een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit najaar wordt het onderzoek afgerond.

Wat als de boeterentes inderdaad te hoog zijn?

Sinds half juli gelden er strengere eisen om de hoogte van de boeterente te berekenen. Dit komt voort uit Europese wetgeving. Banken mogen alleen misgelopen bedragen in rekening brengen bij de klant. Het gaat dus om de werkelijke kosten voor de bank. In de boeterente mag geen rekening worden gehouden met winstderving. Banken mogen er dus geen bedragen bij opdrukken om misgelopen winst goed te maken. Tot half juli is het niet verboden om een hogere boeterente in rekening te brengen. Tenzij de banken hun zorgplicht hiermee schenden.

Boeterente staat steeds meer onder druk

Er zijn meerdere manieren voor het berekenen van de boeterente. Het komt er eigenlijk op neer dat banken zelf een systeem kunnen kiezen. Door de Europese wetgeving moet de berekening nu wel gebeuren op basis van de werkelijke kosten. Een deel van de hypotheek mag je jaarlijks extra aflossen. Dit kan oplopen tot 20 procent van de hoofdsom van de hypotheek. Je kunt stellen dat je het boetevrije deel over eerdere jaren later alsnog kunt benutten. Dat houdt in dat als je jaarlijks 20 procent extra mag aflossen, je na vijf jaren helemaal geen boeterente meer verschuldigd bent. Je mocht eerdere jaren namelijk al 5 x 20 procent extra aflossen. Helaas werkt dat nu nog niet zo.

Naar mobiele navigatie