22 juni 2016

Besparen op erfbelasting - Hoe doet u dat?

Niemand betaalt graag belasting. Met deze tips kan de erfbelasting verlaagd worden.

Erfbelasting is verschuldigd over een nalatenschap na het overlijden. Het voelt aan als een onredelijke belasting. Bij overlijden gaat geld over naar de nabestaanden en zij moeten er nog een keer belasting over betalen. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de erfbelasting te drukken.

Voor mensen met grote kapitalen kan er bespaard worden op de erfbelasting via ingewikkelde constructies. Ook als het gaat om geringere kapitalen kan het de moeite waard zijn om bij leven al goed na te denken over manieren om de erfbelasting te drukken. Voor erfrechtelijke verkrijgingen tussen partners geldt er een hoge vrijstelling van 636.180 euro. Maar voor kinderen geldt er een veel lagere vrijstelling, namelijk 20.148 euro. Met onderstaande tips kan de erfbelasting verlaagd worden.

Schenken met een warme hand

Na overlijden gaan de bezittingen van de overledene over naar de nabestaanden. Als de waarde van de bezittingen boven de vrijstelling uitkomt zijn kinderen 10 tot 20 procent aan erfbelasting verschuldigd. De heffing kunt u verlagen door al bij leven te schenken. Dit wordt schenken met een warme hand genoemd. Jaarlijks geldt er een schenkingsvrijstelling van 5.304 euro voor de kinderen. Onder voorwaarden is het mogelijk om grotere bedragen te schenken. In de loop der jaren kan er op deze manier een flink kapitaal belastingvrij overgedragen worden.

Ga in gesprek met de notaris

Wat de beste manier is om erfbelasting te besparen hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Eén van de effectieve manieren om erfbelasting te besparen is het zogenaamde tweetrapstestament. Hierin wordt de partner als enige erfgenaam benoemd. Dit heeft als voordeel dat er niet afgerekend hoeft te worden over het erfdeel dat de kinderen normaal gesproken krijgen. Toch is een dergelijk testament niet altijd voordelig. Om de mogelijkheden te verkennen kan er het beste een afspraak gemaakt worden met een notaris. Misschien ziet de notaris ook andere mogelijkheden om belastingheffing te besparen.

Is schenken op papier een optie?

U kunt ook op papier schenken. De ontvanger ontvangt de schenking bijvoorbeeld pas na overlijden. Op deze manier is er geen erfbelasting na overlijden meer verschuldigd over de waarde van de schenking. Bij overlijden wordt dit deel gezien als het verrekenen van een schuld. Ook hierbij moet er gelet worden op de schenkingsvrijstelling. De Belastingdienst ziet deze vorm van schenking als een schuld. De schenker moet rente betalen over het op papier geschonken bedrag. Anders wordt met schenking op papier niet het doel bereikt.

Welke WOZ-waarde komt het beste uit?

Na overlijden vormt de eigen woning van de overledene vaak een substantieel deel van de nalatenschap. Er moet afgerekend worden over de WOZ-waarde van het huis. Sinds 2012 hebben nabestaanden de mogelijkheid om de WOZ-waarde te hanteren in het jaar van het overlijden, maar de waarde van het opvolgende jaar is ook toegestaan. Dit kan een groot verschil maken in de verschuldigde erfbelasting.

Naar mobiele navigatie