09 december 2015

Betalingsproblemen door hoge zorgkosten

Van de consumenten met betalingsproblemen geeft 22 procent aan dat het veroorzaakt is door de hoge zorgkosten.

In kleine stapjes worden de zorgkosten steeds verder verhoogd. Dit gebeurt door een geleidelijke verhoging van de maandelijkse premie en door een steeds hoger eigen risico. Ook door beperkingen in de basisverzekering en eigen bijdragen door de jaren heen wordt zorg steeds duurder. Gezinnen creëren op deze manier betalingsachterstanden waardoor de maandlasten niet meer te dragen zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Van de consumenten met betalingsproblemen geeft 22 procent aan dat het veroorzaakt is door de hoge zorgkosten. In 2012 gaf 10 procent van de mensen de schuld aan de zorgkosten. Volgens het Nibud is dit verontrustend. De geldproblemen zijn in deze gevallen namelijk niet op te lossen door slordige administraties te verbeteren en te hoge variabele uitgaven te beperken.

Uitkeringsgerechtigden komen moeilijk rond

Uit het onderzoek blijkt verder dat driekwart van de uitkeringsgerechtigden moeilijk rond kan komen. Zij zitten aan de grens van hun financiële mogelijkheden. Ook dit is een verslechtering ten opzichte van 2012. Toen ging het nog om 69 procent van de ondervraagden. Twee op de vijf van deze huishoudens blijken achterstanden te hebben, waarbij er in de helft van deze gevallen sprake is van problematische schulden.

Nederlanders gaan beter met geld om

Nederlanders gaan volgens het Nibud beter met geld om in vergelijking met tien jaar geleden. De helft van de huishoudens staat nooit rood. Tien jaar geleden kon dit gezegd worden over 36 procent van de huishoudens. Het beter kunnen omgaan met geld blijkt ook uit het feit dat maar 18 procent van de ondervraagden soms niet kan pinnen door een saldotekort. In 2005 kon 27 procent van de ondervraagden af en toe niet pinnen door een saldotekort.

Hoe kunt u de zorgkosten drukken?

Gezinnen kunnen maandelijks veel geld besparen door per 1 januari over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Iedereen is verplicht om de basisverzekering af te sluiten. Hierin is de meest noodzakelijke zorg verzekerd. De dekking in de basisverzekering is bij alle verzekeraars gelijk. Dat kunnen we niet zeggen over de hoogte van de premie. De goedkoopste verzekeraar vraagt 86 euro per maand, terwijl de duurste verzekeraar maandelijks 113,25 euro in rekening brengt. Toch is het wel een kwestie van goed opletten. De goedkoopste verzekering is namelijk een budgetpolis.

Een budgetpolis is een zorgverzekering met een beperkte vrijheid in keuze voor zorgverleners. Verzekerden worden voor medische behandelingen namelijk naar zorgverleners gestuurd die door de verzekeraar gecontracteerd zijn. Dit kan een ziekenhuis zijn ver buiten de woonplaats.


Naar mobiele navigatie