19 augustus 2015

Bij studiekeuze wordt er rekening gehouden met het leenstelsel

Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) beïnvloedt het sociaal leenstelsel de studiekeuze.

Vanaf volgende maand gaat het sociaal leenstelsel de studiefinanciering vervangen. Het gevolg is dat de basisbeurs plaats maakt voor een lening om de studie te kunnen bekostigen. Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) beïnvloedt deze versobering de studiekeuze. Na de studie moeten de studenten namelijk wel een baan kunnen krijgen met een hoog salaris, anders zal het terugbetalen lastig worden.

Er zijn in de afgelopen decennia al meerdere versoberingen doorgevoerd in de studiefinanciering, maar de nieuwe aanpassingen zijn zeer ingrijpend in vergelijking met eerdere aanpassingen. Voor nieuwe bachelor- en masterstudenten verdwijnt de basisbeurs. Studenten op het mbo blijven wel recht houden. De eventuele rechten op een aanvullende beurs zijn afhankelijk van het inkomen van de ouders. Indien de ouders minder verdienen dan 46.000 euro bruto per jaar blijft er recht bestaan op de aanvullende beurs. Zijn er meerdere studerende kinderen binnen het gezin? In dat geval bestaan er onder voorwaarden ook rechten bij een inkomen boven de 46.000 euro.

Hoe moet een studieschuld terugbetaald worden?

Zodra de studenten na hun studie met werken minimaal het minimumloon verdienen, begint het aflossen. Ze hebben vervolgens 35 jaren de tijd om de schuld weer terug te betalen. Het is mogelijk om 5 keer een jaar over te springen. De verplichte maandelijkse aflossing is niet meer dan 4 procent van het inkomen. Sneller aflossen mag onbeperkt. De verschuldigde rente is laag, maar de schuld plus de rente moet wel opgebracht kunnen worden.

Vooral studies gericht op goed betaalde beroepen zijn populair

Een studierichting moet vooral worden gekozen vanuit eigen interesse. Doordat er nu geleend moet worden om te kunnen studeren, speelt er ook een ander belang mee. De afgeronde opleiding moet de studenten wel in staat stellen om de schulden van soms wel tienduizenden euro's terug te betalen. Vooral omdat het leenstelsel ook nieuw is, wordt er goed bij nagedacht wat de kansen zijn met een afgeronde opleiding.

Uit inschrijfcijfers van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten blijken vooral de studies rechten en techniek populair te zijn. Volgens de LSVb komt dit doordat studenten nu verder kijken dan alleen hun eigen interesse. Er wordt nu meer rekening gehouden met de inkomensverwachtingen na het afronden van de opleiding.

Iets minder aanmeldingen voor de hbo-bacheloropleiding

Door het leenstelsel is het studeren minder toegankelijk geworden. Een schuld opbouwen om een studie te kunnen volgen is wel een drempel om te beginnen met een opleiding. Begin augustus hebben 102.222 studenten zich aangemeld voor een hbo-bacheloropleiding. Vorig jaar hadden zich begin augustus 400 studenten meer aangemeld. Op universiteiten hebben zich zelfs meer dan vorig jaar aangemeld. Studenten laten zich dus niet of nauwelijks afschrikken door het nieuwe leenstelsel.

Naar mobiele navigatie