15 april 2015

Bijna een derde van de huishoudens heeft een pensioentekort

Drie op de tien huishoudens gaan een pensioen van 70 procent van het huidige inkomen niet behalen. Is dat een probleem?

Drie op de tien huishoudens heeft bij pensionering een pensioentekort. Zij gaan een pensioen van 70 procent van het huidige inkomen niet behalen. Er dreigt voor deze mensen dus een tekort aan inkomsten na het bereiken van de pensioendatum. Dit blijkt uit onderzoek van Netspar (kenniscentrum inzake pensioenen).

De resultaten uit het onderzoek duiden niet gelijk op een groot probleem. Iedere Nederlander heeft namelijk recht op een basisinkomen na pensionering. Toch zegt het wel iets over ons toekomstbeeld. Een groot deel van het tekort ligt bij zzp'ers en gescheiden mannen en vrouwen. De steeds groter wordende groep aan zzp'ers heeft te weinig aandacht voor de oude dag. Mensen die scheiden lopen tegen een tekort aan doordat pensioengelden gedeeld moeten worden met de ex-partners.

Armoede in Nederland?

Nederland is nog steeds een verzorgingsstaat. Iedereen heeft vanaf de pensioendatum recht op een AOW-uitkering. De pensioenleeftijd wordt in kleine stapjes verhoogd naar 67 jaar, maar iedereen blijft recht houden op de ouderdomsuitkering. De AOW is afgestemd op het minimumloon, echte armoede zal niet ontstaan bij een pensioentekort.

U kunt ook teveel sparen voor het pensioen

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat een grote groep teveel spaart voor het pensioen. Maar liefst een kwart van de Nederlanders legt teveel opzij voor hun pensionering. De situatie kan ontstaan dat u netto meer gaat ontvangen na uw pensionering dan ervoor. Zelfs bij een daling van het bruto-inkomen, kunt u er netto op vooruit gaan. Dit komt doordat de heffing over het inkomen na pensionering lager uitvalt.

Wat heeft u nodig na pensionering?

Binnen het onderzoek is er ook gekeken naar de behoefte van de ondervraagden na hun pensionering. Uitgaande van deze gegevens bouwt de helft van de Nederlanders teveel op aan pensioen. Toch is dit nog geen reden om minder op te bouwen voor het pensioen. De pensionering moet gewoon goed verzorgd worden. Het is wel de vraag in hoeverre u tijdens uw werkzame periode krom moet liggen om een te hoog pensioenkapitaal op te bouwen.

Verrassende resultaten uit dit onderzoek. Binnen een reguliere pensioenregeling is het namelijk niet mogelijk om teveel pensioen op te bouwen. Het pensioen is namelijk gebaseerd op 70 procent van het loon. In de meeste pensioenen wordt ook nog uitgegaan van een gemiddeld loon. Het onderzoek toont wel aan dat het verstandig is om regelmatig uw financiële positie, waaronder uw pensioen, tegen het licht te houden. Vaak staan wij pas te laat stil bij het pensioen. Doe dat tijdens uw werkzame periode om onaangename verrassingen te voorkomen.

Naar mobiele navigatie