10 juni 2016

Bijna met pensioen? Misschien komt u in aanmerking voor een overbruggingsuitkering

Met de overbruggingsuitkering kan de periode tot de ingangsdatum van de AOW overbrugd worden.

De ingangsdatum van de AOW wordt in stapjes verhoogd naar 67 jaar. Wie dit jaar 65 jaar wordt krijgt pas een half jaar of negen maanden later een AOW-uitkering. Als u nog tientallen jaren vóór de pensioendatum zit, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar iemand die een paar jaren verwijderd is van de oorspronkelijke pensioendatum kan een probleem hebben. Onder voorwaarden bestaat er recht op compensatie.

Sinds 2013 gaat de pensioendatum in stapjes omhoog naar 67 jaar of zelfs naar een nog hogere leeftijd. Deze verhoging is een probleem voor mensen die op dit moment niet meer werken en bijvoorbeeld een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangen. Bij het vaststellen van de eindleeftijd is er namelijk uitgegaan van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Ook werknemers met een prepensioen moeten na het stoppen van de uitkering nog financieel een periode overbruggen.

Gebruik maken van een overbruggingsuitkering

Als u een financieel tekort heeft door het verhogen van de pensioenleeftijd en het eerder stoppen van bijvoorbeeld een VUT-uitkering, kunt u in aanmerking komen voor een overbruggingsuitkering. Met deze uitkering kan de periode tot de ingangsdatum van de AOW overbrugd worden. Er worden wel strikte voorwaarden gesteld.

Voorwaarden voor de overbruggingsuitkering

U had tot 1 januari 2013 een uitkering uit regelingen zoals:

  • Partnerpensioen
  • Overbruggingspensioen
  • Functionele ontslagvergoeding
  • Particuliere ANW-hiaatverzekering

De uitkering stopt of wordt verlaagd op uw 65e. Daarnaast worden er ook inkomenseisen gesteld en wordt er gekeken naar de hoogte van het vermogen. Ook als de uitkering is ingegaan na 1 januari 2013 kan er nog recht bestaan op de overbruggingsuitkering. Is de uitkering ingegaan na 30 juni 2015? Dan geldt de overbruggingsuitkering niet voor u.

Aan de hand van een berekeningstool kunt u berekenen waar u recht op heeft. Ga naar de website van de Sociale Verzekeringsbank om de berekening te maken.

Toch eerder met pensioen

De AOW-leeftijd wordt nu uitgesteld tot 67 jaar, maar er volgen er nog meer verhogingen. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. Waarschijnlijk gaat dit zorgen voor een verdere verhoging van de ingangsdatum.

Wilt u niet doorwerken tot uw 70e?

Door nu al voorzieningen te treffen kunt u eerder met pensioen gaan. Het eerder met pensioen gaan wordt fiscaal niet meer aangemoedigd, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn. U moet wel vroeg beginnen om het eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Door een goede vermogensplanning kunt u samen met uw financieel adviseur een plan trekken.

Naar mobiele navigatie