13 november 2015

Blijverslening voor senioren

Binnenkort moet het mogelijk worden voor senioren om een lening af te sluiten voor het aanpassen van de eigen woning

Binnenkort moet het mogelijk worden voor senioren om een lening af te sluiten bij de gemeente of de provincie voor het aanpassen van de eigen woning. Deze lening wordt beschikbaar gesteld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het geld moet worden gebruikt om het huis levensloopbestendig te maken.

De blijverslening heeft als doel om ouderen financieel in staat te stellen om de eigen woning te verbouwen, waardoor ze langer in het huis kunnen blijven wonen. Er kan bijvoorbeeld een badkamer of een slaapkamer op de begaande grond gerealiseerd worden. Dit past goed bij het streven om ouderen langer zelfstandig te laten wonen.

Een consumptieve lening of een hypotheek

Het SVn gaat de blijverslening in twee varianten aanbieden, namelijk in de vorm van een consumptief krediet en een hypothecaire lening. Er gelden voor beide varianten verschillende voorwaarden. Voor de consumptieve variant mag de aanvrager niet ouder zijn dan 76 jaar. Voor de hypothecaire variant gelden er geen leeftijdsvoorschriften. Het consumptief krediet kent een maximaal leenbedrag van 10.000 euro, terwijl de hypotheek maximaal kan worden afgesloten voor 50.000 euro. Er worden geen kredieten verstrekt lager dan 2.500 euro.

De gemeente of de provincie kan nog aanvullende eisen stellen en kan bijvoorbeeld het maximaal te lenen bedrag verlagen of toch een leeftijdsgrens stellen bij de hypothecaire variant. Ze hebben binnen de regeling niet de mogelijkheid om de voorwaarden te verruimen.

Tegen gunstige voorwaarden lenen

Het is niet meer zo eenvoudig om een tweede hypotheek op een koophuis te vestigen bij één van de commerciële banken. Dit zal ook mede de reden zijn voor het introduceren van de blijverslening. Het tarief voor het consumptief krediet staat op dit moment op 3,1 procent. Bij het kiezen voor een hypothecair krediet bedraagt de rente 1 procent voor 10 jaar vast. Als de hypothecaire lening hoger is dan 10.000 euro, moet worden uitgegaan van 20 jaar vast tegen een rente van 2 procent.

Bij de hypotheek worden er afsluitkosten van 850 euro in rekening gebracht. Dit bedrag wordt afgetrokken van het leenbedrag. Bij een consumptief krediet worden er geen afsluitkosten in rekening gebracht.

Kapitaal uit het huis losweken

Senioren met een koophuis beschikken vaak wel over vermogen, maar het zit vast in de eigen woning. De blijverslening is een effectieve manier om overwaarde die vastzit in het huis toch besteedbaar te krijgen. Het bedrag is niet vrij te besteden, maar door het geld te gebruiken om het huis aan te passen worden er wel problemen opgelost.

Naar mobiele navigatie