16 februari 2018

Bouw jij eigenlijk voldoende pensioen op?

De meeste Nederlanders houden zich pas een paar jaren vóór de pensioendatum met hun pensioen bezig. Dat is te laat.

Weet u hoeveel pensioen u krijgt vanaf uw pensioendatum? De meeste Nederlanders houden zich er pas een paar jaren vóór de pensioendatum mee bezig. Dit komt deels doordat pensioenen moeilijk te doorgronden zijn. Jaarlijks ontvangen deelnemers aan pensioenregelingen een overzicht van de opgebouwde rechten, maar hoe moet u dit lezen?

Voor werknemers die al bij dezelfde werkgever werken sinds ze de schoolbanken verlaten hebben is het relatief eenvoudig. Het wordt lastiger door wisselingen van werkgever. De oude overzichten van vorige werkgevers erbij pakken zal ook niet veel verheldering geven. Dat geldt zeker als de rechten in een ver verleden opgebouwd zijn. De verstrekte overzichten uit een ver verleden zijn namelijk niet eenvoudig leesbaar. Hierin hebben verzekeraars en pensioenfondsen grote stappen gezet. De jaarlijkse overzichten zijn nu helder.

Iedereen heeft recht op een AOW-uitkering

Bij het opbouwen van pensioenrechten wordt er rekening gehouden met de AOW-uitkering. Deze uitkering krijgt u vanaf pensioengerechtigde leeftijd. Het is een percentage van het minimumloon. Partners krijgen bijvoorbeeld ieder 50 procent en samen dus 100 procent. Een alleenstaande heeft recht op 70 procent van het minimumloon. Wie geen aanvullend pensioen heeft opgebouwd, krijgt dus alleen een uitkering uit de AOW.

Hoeveel pensioen krijg ik van vorige werkgevers?

Jaarlijks krijgt u een overzicht van uw huidige pensioenregeling. Over zogenaamde slapende rechten krijgt u eens per vijf jaar een overzicht. Toch is het mogelijk om hier inzicht in te krijgen zonder de papieren op te zoeken. Via Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u de opgebouwde rechten inzien. Ook de rechten opgebouwd in vorige pensioenregelingen krijgt u inzichtelijk. U ziet wat u vanaf pensioengerechtigde leeftijd uitgekeerd krijgt. Van de huidige regeling ziet u wat er tot op heden opgebouwd is en wat u nog kunt opbouwen tot uw pensioendatum. U kunt zelfs inzien wat de nabestaanden aan pensioen uitgekeerd krijgen na uw overlijden. Het inloggen gaat met de DigiD code.

Wat heb ik nodig na pensionering?

Er wordt vaak gezegd dat veel werknemers een pensioentekort hebben omdat ze geen 70 procent van het laatstverdiende loon ontvangen vanaf de pensioendatum. U weet pas wat u tekort komt als u weet hoeveel inkomen u nodig heeft. Hierbij speelt bijvoorbeeld de eigen woning een grote rol. Is deze afbetaald op de pensioendatum? Ook is het bijvoorbeeld belangrijk om te kijken naar het risico van overlijden en de wensen na pensionering. Wilt u direct na uw pensioendatum gaan reizen? Het moet financieel wel mogelijk zijn.

Een pensioentekort (deels) dichten

Een opgelopen pensioentekort gaat u niet meer dichten binnen de pensioenregeling zelf. Eventueel zijn er mogelijkheden met het overdragen van oude pensioenrechten naar de huidige pensioenregeling. Een andere optie is om lijfrentekapitaal op te bouwen. Zodra u met pensioen gaat kunt u van het opgebouwde kapitaal een periodieke uitkering aankopen. De inleg is onder voorwaarden aftrekbaar en bij het uitkeren wordt er weer belasting op ingehouden.

Naar mobiele navigatie