14 oktober 2014

​Communicatie over pensioenen moet eenvoudiger en duidelijker worden

​Communicatie over pensioenen moet eenvoudiger en duidelijker worden. Pensioen 1-2-3 gaat hier bij helpen.

Communicatie over pensioenen moet eenvoudiger en duidelijker worden. In één oogopslag moet de boodschap in de startbrief van de pensioeninstelling te begrijpen zijn. Vanaf 2016 wordt de huidige startbrief vervangen.

Werknemers moeten zich beter bewust worden waar ze recht op hebben na hun pensionering. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben Pensioen 1-2-3 opgezet om de communicatie beter af te stemmen op de mensen die het aangaat, de deelnemers. De startbrief die deelnemers krijgen bij toetreding in de pensioenregeling wordt korter en bondiger gemaakt. Er moet een uniforme opzet komen en de boodschap moet verduidelijkt worden door gebruik te maken van iconen.

Wat is Pensioen 1-2-3?

Pensioen 1-2-3 is een werkgroep die bestaat uit pensioendeskundigen uit verschillende disciplines. Hierin zijn onder andere verzekeraars, pensioenfondsen en de toezichthouders vertegenwoordigd. Zij hebben als opdracht meegekregen om alle communicatie gericht op de deelnemers te vereenvoudigen. Het gaat hierbij niet uitsluitend om de startbrief, maar ook om de toelichting op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht wordt jaarlijks verstuurd om de deelnemers inzicht te geven in de opgebouwde rechten.

Voor de overzichtelijkheid worden er iconen gebruikt

Illustraties en tekeningen moeten de startbrief overzichtelijker en beter leesbaar maken. Hiervoor heeft de werkgroep als basis gebruik gemaakt van iconen uit kampeergidsen. Ze zijn afgestemd op pensioenen en zijn vervolgens uitvoerig getest op onder andere begrijpelijkheid en relevantie. De iconen moeten aanzetten tot lezen.

Verschillende pensioenregelingen zijn eenvoudiger te vergelijken

Bij het ontvangen van een startbrief moet de nieuwe deelnemer de mogelijkheid krijgen om de regeling waar hij of zij in is gestapt te vergelijken met de regeling bij de vorige werkgever. Voor de deelnemer moet het bijvoorbeeld eenvoudiger worden om te beslissen of het slim is om de oude rechten van de vorige regeling over te zetten naar de nieuwe regeling. Dit wordt pensioenoverdracht genoemd. Het is namelijk niet in alle gevallen verstandig om rechten over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

De nadruk ligt op digitale communicatie

De nieuwe startbrief zal gericht zijn op digitale communicatie. In drie stappen moet de deelnemer mee worden genomen in de regeling. In eerste instantie worden de hoofdlijnen uitgelegd en vervolgens moet de tekst steeds verder tot in de details de regeling en de rechten toelichten. Dit is ook de reden dat de startbrief digitaal wordt aangeboden. De deelnemer kan doorklikken om meer detailgegevens in te zien naar laag twee en vervolgens staat in laag drie de complete pensioenregeling.

Naar mobiele navigatie