27 januari 2017

Controleer je toeslagen over 2017 goed!

Heb jij de toeslagen voor dit jaar al gecontroleerd? Bij veranderingen zoals samenwonen kunnen de toeslagen te hoog ingeschat zijn.

De Belastingdienst wil het ons zo makkelijk mogelijk maken. De toeslagen die je in 2017 krijgt, worden gebaseerd op voorgaande jaren, maar klopt dat wel?

Bij ingrijpende veranderingen in je financiële huishouden moet je stil staan bij de gevolgen voor de toeslagen. Ga je meer werken of stijgt je inkomen? Dit kan ook weer effect hebben op je toeslagen. Je kunt teveel krijgen, maar je kunt ook te weinig aan toeslagen krijgen. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt het wel weer recht getrokken, maar je loopt dus kans op een naheffing. Dit kun je voorkomen door je recht op toeslagen te controleren.

Welke toeslagen zijn er?

Er zijn vier toeslagen waar je recht op kunt hebben. De hoogte van de toeslagen is van meerdere factoren afhankelijk en kun je op de website van de Belastingdienst berekenen. Het gaat om de volgende vier:

  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinderopvangtoeslag

Per toeslag zullen wij kort toelichten wanneer je er recht op hebt en waar de hoogte van de toeslag van afhankelijk is.

Zorgtoeslag

Iedereen sluit verplicht een zorgverzekering af. Hier kom je echt niet onderuit. De premies voor de basisverzekering kunnen oplopen tot 122 euro. Voor mensen met een laag inkomen is dit een te zware last. Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen mag je inkomen niet hoger zijn dan 27.857 euro. Ook wordt er gekeken naar de hoogte van je vermogen, maar hiervoor geldt een ruime vrijstelling. Partners mogen samen een vermogen hebben tot 132.752 euro. Per persoon bestaat er maximaal recht op 88 euro per maand aan zorgtoeslag.

Huurtoeslag

Of je recht hebt op huurtoeslag hangt af van je inkomen, je vermogen en van de hoogte van de te betalen huur. Ook wordt er gekeken naar het inkomen van de overige bewoners van het huurhuis. De huurtoeslag is bedoeld om een huurhuis voor iedereen bereikbaar te maken.

Kindgebonden budget

Dit is een tegemoetkoming voor ouders met kinderen tot 18 jaar oud. De hoogte van het bedrag hangt ook weer af van het inkomen. Het kindgebonden budget hoef je normaal gesproken niet aan te vragen. Naast de hoogte van het inkomen spelen de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen ook een rol. Je krijgt het automatisch toegekend. Toch kan het geen kwaad om zelf een vinger aan de pols te houden. Er kunnen natuurlijk foutjes gemaakt worden.

Kinderopvangtoeslag

Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Je hebt rechten als je kind naar de geregistreerde dagopvang of de buitenschoolse opvang gaat. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De toeslag bestaat uit een percentage van de kosten van de opvang. Naarmate het inkomen hoger is, wordt er een lager percentage van de kosten uitgekeerd.

Had je vorig jaar ook al recht op toeslagen? De Belastingdienst gaat er voor het nieuwe jaar vanuit dat er niets veranderd is aan jouw situatie. Als er wel veranderingen zijn moet je dat doorgeven via Mijn toeslagen. Hiermee kun je voorkomen dat je later een deel van de toeslagen moet terugbetalen. Je kunt ook voorkomen dat je te weinig krijgt.

Naar mobiele navigatie