20 mei 2015

De budget zorgverzekering is achteraf toch niet zo goedkoop

Minimaal 13.766 verzekerden met een budgetpolis moesten in 2014 gemiddeld 450 euro aan medische kosten zelf betalen.

In 2014 hadden ongeveer 328.000 Nederlanders een budgetpolis. Door te kiezen voor een budgetpolis kon er ongeveer 10 euro per maand bespaard worden. Ook per 1 januari van dit jaar zijn er weer veel Nederlanders overgestapt naar een budgetpolis. Een dergelijke verzekering kan u juist veel geld gaan kosten. Minimaal 13.766 verzekerden met een budgetpolis moesten in 2014 gemiddeld 450 euro aan medische kosten zelf betalen.

Uitgaande van de natura zorgverzekering kan er ongeveer 10 euro bespaard worden door te kiezen voor de zogenaamde budgetpolis. Een groot nadeel van deze uitgeklede zorgverzekering is dat niet met alle zorgverleners een contract is gesloten. Indien een verzekerde zorg ontvangt van een niet gecontracteerde zorgverlener, wordt de nota niet volledig vergoed. Op deze manier kan goedkoop verzekeren zeer kostbaar worden.

Hoe ziet een budgetverzekering er uit?

De zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en eventueel aanvullende verzekeringen. De basisverzekering is verplicht en ziet er bij alle verzekeraars hetzelfde uit. Wat betreft de vergoeding is er een onderverdeling te maken in twee verzekeringsvormen, namelijk:

Restitutieverzekering – de verzekerde schiet de kosten in sommige gevallen eerst voor en gaat de kosten vervolgens declareren bij de verzekeraar

Naturaverzekering – De nota's worden rechtstreeks betaald door de verzekeraar

Een derde vorm is de laatste jaren in opkomst, namelijk de budgetverzekering. Dit is een naturaverzekering waarbij de verzekeraar slechts met een geselecteerd aantal zorgverleners afspraken heeft gemaakt. De verzekerden moeten voor zorg naar één van deze geselecteerde zorgverleners. Doen ze dat niet? Dan gaat de verzekeraar de medische kosten niet volledig vergoeden.

Let op met een budget zorgverzekering

Verzekerden die deze verzekering hebben moeten goed opletten waar ze wel en niet terecht kunnen voor medische zorg. Ze moeten desnoods eerst overleggen met de verzekeraar voordat ze bijvoorbeeld naar een ziekenhuis gaan. Bij sommige budgetpolissen wordt er slechts 50 of 65 procent van de medische kosten vergoed als u naar een ziekenhuis gaat waar de verzekeraar geen contract mee heeft. Dit geldt overigens niet voor spoedeisende hulp. In dat geval worden de kosten volledig gedragen ongeacht of er wel of geen contract is met de zorgverlener.

Een budgetpolis kan geld besparen, maar u moet op blijven letten. Verzekerden worden er meestal niet op gewezen door ziekenhuizen dat er geen contract is afgesloten met hun verzekeraar. Stel, u heeft een bepaalde ziekte. Er is bijvoorbeeld één ziekenhuis in Nederland die de ziekte succesvol kan behandelen. Als verzekerde met een budgetpolis kunt u er alleen terecht als de verzekeraar een contract gesloten heeft met dit ziekenhuis.

Proberen te besparen kan ook geld gaan kosten.

Naar mobiele navigatie