20 februari 2015

De meeste zzp’ers zijn niet tevreden met het opgebouwde pensioen

Uit onderzoek blijkt dat de meeste zzp'ers er vanuit gaan dat hun eigen pensioenvoorziening ontoereikend is.

Uit onderzoek van Centraal Beheer Achmea blijkt dat de meeste zzp'ers er vanuit gaan dat hun eigen pensioenvoorziening ontoereikend is. De ruime meerderheid verwacht door te moeten werken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Werknemers bouwen vaak via de werkgever een aanvulling op de AOW-uitkering op. De meeste zelfstandigen zonder personeel vallen niet in een verplichte pensioenregeling. Er zijn mogelijkheden om een potje voor de oude dag op te bouwen, maar niet alle zzp'ers zijn hiertoe in staat of toe bereid. Eén op de vijf zzp'ers verwacht dat de eigen pensioenvoorziening ontoereikend is.

Bijna de helft van de zzp'ers legt geld opzij voor na de pensionering

Slechts 41 procent van de ondervraagden legt geld opzij voor de oude dag. Bij een onderverdeling in geslacht blijkt dat 48 procent van de mannen spaart voor het pensioen en maar 35 procent van de vrouwen. Er is ook een onderverdeling te maken in zzp'ers die langer en korter dan vijf jaar zelfstandig zijn. Van de zelfstandigen die vijf jaar of langer actief zijn bouwt 73 procent een oudedagsvoorziening op. Vooral de startende zzp'er die met moeite genoeg kan verdienen om van rond te komen, zal het opbouwen van pensioen in eerste instantie achterwege laten.

Is verplicht deelnemen aan een pensioenregeling de oplossing?

De AFM is met het voorstel gekomen om een pensioenfonds in het leven te roepen waar zzp'ers verplicht aan deel moeten nemen. Het plan is op veel verzet gestuit. Waarom zou het verplichtgesteld moeten worden? De ondernemers kunnen zelf voorzieningen treffen. De zzp'ers die het financieel aan kunnen, zullen nu ook wel kijken naar mogelijkheden om te reserveren voor de oude dag. Bijvoorbeeld het arbeidsongeschiktheidsrisico dragen ze ook zelfstandig.

Zorgen over het inkomen na de pensioendatum


Toch is het terecht dat zzp'ers zich zorgen maken over hun inkomen na hun pensionering. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd bestaat er recht op de AOW, maar de maandelijkse uitkering is gebaseerd op het minimumloon. Een adequaat pensioen moet in de loop der jaren worden opgebouwd. In een periode van bijvoorbeeld vijf jaar vóór pensionering, is het niet meer mogelijk om een redelijke aanvulling op de AOW op te bouwen.

Zelfstandigen moeten zich goed beseffen dat ze zelf staan voor bepaalde voorzieningen en verzekeringen. Vooral het risico van arbeidsongeschiktheid en het opbouwen van een pensioen moet goed op gelet worden. Voor het opbouwen van een pensioenvoorziening is het vooral belangrijk om vroeg te beginnen. In een periode van bijvoorbeeld twintig jaar is er nog een redelijk kapitaal op te bouwen. Vanaf uw 60e gaat dat niet meer lukken.

Naar mobiele navigatie