24 december 2015

De Vereniging van Eigenaren moet verplicht een spaarpot opbouwen

Elke Vereniging van Eigenaren (VvE) moet verplicht kapitaal opbouwen voor het onderhouden en het herstellen van het onroerend goed.

Elke Vereniging van Eigenaren (VvE) moet verplicht worden om een kapitaal op te bouwen voor het onderhouden en het herstellen van het onroerend goed. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok en minister Van der Steur. Zij hebben het plan onlangs voorgelegd aan de Ministerraad. De Ministerraad is akkoord, nu moet de Raad van State nog instemmen met het plan. De nieuwe wet waarin dit geregeld moet worden zou per 1 januari 2017 in moeten gaan.

Wat doet een VvE?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft als hoofdtaak het beheren en onderhouden van het gebouw. Ook behartigt de vereniging de belangen van de eigenaren van de appartementen. De eigenaren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het appartementencomplex. Alle eigenaren van een appartementsrecht zijn verplicht aangesloten bij de VvE. De gezamenlijke eigenaren moeten geld bijeen brengen voor het onderhouden van het complex.

Wat als de VvE slapend is?

Er wordt gesproken over een slapende VvE als er bijvoorbeeld niet wordt vergaderd of er wordt geen kapitaal opgebouwd om noodzakelijk onderhoud te verrichten. Een slapende VvE, die geen onderhoud meer verricht, kan nog hogere onderhoudskosten tegemoet zien. Door slecht onderhoud gaat de algehele staat van het complex hard achteruit. Hierdoor kunnen de onderhoudskosten of herstelkosten sterk oplopen.

Wetsvoorstel Wet verbetering verenigingen van eigenaren

Om het probleem met inactieve VvE’s op te lossen, is er een wetsvoorstel ingediend. Hierin is onder andere vastgelegd dat er een minimumbedrag beschikbaar moet zijn voor onderhoud en herstel. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan of het wordt een percentage (0,5 procent) van de herbouwwaarde van het complex.

Ook het lenen voor onderhoud wordt vereenvoudigd

Als voor het onderhoud en voor verbeteringen geen geld beschikbaar is, kan er een lening worden afgesloten. Dat gebeurt nu weinig omdat de aansprakelijkheid voor de lening bij leden van de VvE neergelegd kan worden. In het geval de VvE de betalingsverplichtingen niet meer nakomt, kan de geldverstrekker ieder willekeurig VvE-lid hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de gehele schuld. Dit risico willen leden uiteraard niet lopen. In het wetsvoorstel is geregeld dat leden uitsluitend kunnen worden aangesproken voor hun eigen deel van de lening.

Een ander hiaat is dat voormalige eigenaren van appartementen nog voor de schulden aangesproken kunnen worden na verkoop van hun appartement. In het wetvoorstel wordt deze mogelijkheid ook geschrapt.

Als het wetsvoorstel het haalt moeten slapende VvE’s weer actief gemaakt worden. Ook zullen de gezamenlijke eigenaren moeten zorgen voor middelen in de kas.

Naar mobiele navigatie