23 september 2015

De WW moet gerepareerd worden

Sinds 1 juli dit jaar is er het nodige gewijzigd in de Werkloosheidswet (WW). Achteraf gezien pakken niet alle maatregelen goed uit.

Sinds 1 juli dit jaar is er het nodige gewijzigd in de Werkloosheidswet (WW). Achteraf gezien pakken niet alle maatregelen goed uit. Minister Asscher gaat maatregelen die flexwerkers fors blijken te treffen aanpassen. Ze vallen namelijk onredelijk uit.

Op meerdere fronten zijn er wijzigingen doorgevoerd in de WW. Het is aantrekkelijker geworden om te werken tegen een lager salaris, maar er zijn ook voor uitkeringsgerechtigden negatieve aanpassingen doorgevoerd. Na een half jaar kunt u verplicht worden om een baan te accepteren onder uw opleidingsniveau en tegen een lager salaris. Waar veel verzet tegen is ontstaan is de berekening van de hoogte van de WW uitkering.

Nieuwe rekenmethode voor de hoogte van de WW-uitkering

Tot 1 juli werd er nog uitgegaan van het in één jaar verdiende loon gedeeld door het aantal gewerkte dagen. De hoogte van de WW-rechten wordt nu berekend op basis van het gemiddelde loon per dag. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat u het hele jaar gewerkt hebt. Heeft u maar een deel van het jaar gewerkt? In dat geval valt uw inkomen waar vanuit wordt gegaan lager uit. Het jaarinkomen wordt namelijk gedeeld door het aantal werkdagen. De CNV heeft het probleem bij de Tweede Kamer aangekaart, en uiteindelijk is het serieus genomen. De vakbond moest hiervoor wel eerst maanden lobbyen.

Politiek gaat op zoek naar alternatieven

Minister Asscher heeft toegegeven dat het achteraf gezien geen gelukkige keuze is geweest om de nieuwe rekenmethode door te voeren. Hij geeft aan dat de vakbonden toch gelijk hadden. De minister gaat nu samen met het UWV, werkgevers en vakbonden zoeken naar alternatieven.

Per 1 januari 2016 volgen meer aanpassingen in de WW

Per 1 januari 2016 wordt de meest ingrijpende wijziging in de WW doorgevoerd. Afhankelijk van uw arbeidsverleden heeft nu recht op maximaal 38 maanden WW. In de periode vanaf 1 januari 2016 tot 2019 wordt de maximale duur van de uitkering geleidelijk teruggebracht naar 24 maanden. De WW wordt ieder kwartaal met één maand teruggebracht. Ook het opbouwen van de WW-rechten gaat anders. Nu heeft u nog recht op één maand WW per gewerkt dienstjaar. Per 2016 bouwt u gedurende de eerste tien jaren jaarlijks één maand op. Na het tiende jaar wordt de opbouw verlaagd naar een halve maand per gewerkt jaar.

Ook het ontslagrecht is gewijzigd

Tegelijk met de wijzigingen in de WW, is ook het ontslagrecht op belangrijke punten gewijzigd. De maatregelen zorgen ervoor dat werknemers met een vast contract minder zekerheden hebben gekregen en werknemers met een tijdelijk contract juist meer. De hoogte van de ontslagvergoeding van werknemers met een vast contract is verlaagd en werknemers met een tijdelijk contract hebben nu onder voorwaarden ook recht op een zogenaamde transitievergoeding.

Naar mobiele navigatie