07 juli 2017

Een ander huis kopen en de restschuld meefinancieren? Het kan nu nog!

Een restschuld na verkoop van je huis wordt nu nog fiscaalvriendelijk behandeld. Vanaf 2018 vervalt de aftrekbaarheid van de rente over deze schuld. Wat zijn de gevolgen?

De huizenprijzen zijn hard onderuit gegaan tot 2013. Gelukkig is verhuizen met een restschuld ook mogelijk. Maar niet lang meer! Ongeveer nog een half jaar.

De huizenprijzen zijn in de periode 2008 tot en met 2013 gemiddeld met ongeveer 20 procent gezakt. Ook werden er in deze periode minder huizen verkocht. Hierdoor is de doorstroming op de huizenmarkt bijna tot stilstand gekomen. Veel huiseigenaren die de volgende stap in de wooncarrière wilden maken, konden dit niet doen omdat de schuld op het huis hoger was dan de verkoopwaarde van het huis. Sinds 2012 is de restschuldfinanciering aftrekbaar van het inkomen, tenminste de betaalde rente hierover.

Wanneer kun je gebruik maken van de restschuldfinanciering?

Stel, je bezit een huis met een hypotheek van 200.000 euro. Bij verkoop van jouw huis komt de opbrengst bijvoorbeeld uit op 190.000 euro. Na verkoop neem je de restschuld mee naar de volgende woning. Door de regeling met de restschuldfinanciering is de betaalde rente over de restschuld aftrekbaar van het inkomen. Deze aftrek houd je tot 15 jaren na het ontstaan van de restschuld. Van deze regeling kun je tot 2018 nog gebruik maken. Voor huizen verkocht na 31 december 2017 geldt de fiscaal gunstige restschuldregeling niet meer.

Nog plannen? Wacht niet te lang

Er staan op dit moment nog ongeveer 620.000 koophuizen onder water. De eigenaren van deze huizen kunnen nu mogelijk nog gebruik maken van het fiscaal voordeel, maar het wordt al krap. Het huis moet namelijk vóór 2018 verkocht zijn. Dat niet alleen, het huis moet ook dit jaar nog overgedragen worden bij de notaris. Je hebt nog bijna een half jaar. Dat lijkt misschien lang, maar als het een paar maanden duurt voordat de koper het voorlopig koopcontract tekent, gaat het mogelijk al niet meer lukken.

Wat is de financiële schade?

Als er na verkoop een restschuld overblijft van 20.000 euro, kun je dit bedrag financieren in de hypotheek voor het volgende huis dat je koopt. Over de restschuld ben je bijvoorbeeld een rente verschuldigd van 3 procent. Als we de aflossing op de schuld buiten beschouwing laten, ben je over het eerste jaar 600 euro aan rente verschuldigd. Uitgaande van een inkomen in de 42 procent schijf, krijg je door de restschuldregeling een belastingteruggave van 252 euro (42 procent van 600 euro). Door het aflossen op de schuld wordt het fiscaal voordeel wel steeds kleiner, maar gedurende maximaal 15 jaren kun je de betaalde rente over deze restschuld aftrekken van jouw inkomen.

Naar mobiele navigatie