05 februari 2016

Een erfenis kan ook geld kosten, zo voorkomt u het

Heeft u een erfenis gekregen? let dan goed op. Een erfenis kan u namelijk ook geld kosten! Met deze tip voorkomt u dit.

Bij het krijgen van een erfenis denkt u aan het verkrijgen van geld en andere bezittingen. Helaas kan een erfenis ook hoofdzakelijk bestaan uit schulden. Hier komt u als erfgenaam vaak pas achter op het moment dat het te laat is. Door bijvoorbeeld rekeningen van de overledene te betalen of door bezittingen toe te eigenen, accepteert u de erfenis. Schuldeisers kunnen de vordering na acceptatie van de erfenis bij u indienen. Het krijgen van een nalatenschap kan u veel geld kosten. Door beneficiair te aanvaarden kunt u schulden voorkomen.

Overlijden van een naaste is emotioneel een ingrijpende gebeurtenis. Gelijk moet er ook al veel geregeld worden. Onschuldige handelingen zoals de inboedel opruimen of de auto verkopen, zijn handelingen die volgens de wet zorgen voor het accepteren van de nalatenschap. Als later blijkt dat er meer schulden dan bezittingen in de nalatenschap zitten, staat u voor deze schulden.

Nederlanders zien de gevaren vaker in

Netwerk notarissen is een samenwerkingsverband van notarissen. Uit de jaarlijkse Monitor Schulderfenissen blijkt dat er in het afgelopen jaar meer erfenissen zijn geweigerd. Ook waren er meer Nederlanders die de erfenis alleen aanvaard hebben op voorwaarde dat de bezittingen een hogere waarde vertegenwoordigen dan de schulden.

Hoe is de financiële situatie van de overledene?

Nabestaanden weten in sommige gevallen niet of de overledene bij overlijden grote schulden had. Geldzaken worden vaak afgeschermd, ook tegenover de kinderen. Hierdoor gaan schulden eenvoudig over op de nabestaanden. Als nabestaanden geen reden hebben om te vermoeden dat er schulden zijn, zal een erfenis niet zomaar geweigerd worden. De nabestaanden krijgen bij het weigeren namelijk ook de persoonlijke bezittingen van de overledene niet.

Wettelijk worden erfgenamen niet goed beschermd

Door bijvoorbeeld persoonlijke bezittingen van de overledene toe te eigenen heeft u de erfenis aanvaard. Ook erfgenamen die weten dat er meer schulden dan bezittingen in de nalatenschap zitten, kunnen hiermee in de fout gaan. Er wordt al jaren gesproken over een betere bescherming van erfgenamen, maar de wet is nog ongewijzigd. Belangrijk om hier rekening mee te houden bij het verkrijgen van een erfenis.

Let vooral op de eigen woning

Een aantal jaren zijn de huizenprijzen sterk gezakt. Hierdoor staan er nu nog steeds veel huizen onder water. De hypotheekschuld is bij deze huizen hoger dan de verkoopwaarde. Het gaat vaak gelijk om tienduizenden euro’s. Nabestaanden moeten vooral voorzichtig zijn met huizen die de afgelopen tien tot vijftien jaren gekocht zijn, en huizen die de afgelopen jaren grondig verbouwd zijn met een extra hypotheek.

Hoe moet u beneficiair aanvaarden?

In eerste instantie is het belangrijk om voorzichtig te zijn met de bezittingen van de overledene. De notaris kan worden ingeschakeld om het beneficiair aanvaarden te begeleiden. Er moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd. Vervolgens kunt u alsnog onder de erfenis uit als de omvang van de schulden de bezittingen overtreft.

Naar mobiele navigatie