14 oktober 2016

Een hypotheek is onhaalbaar voor veel Nederlanders

Een hypotheek krijgen is voor veel Nederlanders lastig. Door onnodige strenge regels wordt er een drempel opgeworpen om een huis te kopen. Dat moet anders kunnen!

Veel Nederlanders die een huis willen kopen krijgen de kans niet volgens Bouwend Nederland. Door onnodige regels passen ze niet in het perfecte plaatje.

Banken hebben vóór de kredietcrisis te hoge hypotheken verstrekt ten opzichte van het inkomen. Huiseigenaren werden zelfs benaderd om een tweede hypotheek af te sluiten. Door de sterke daling van de huizenprijzen zijn banken voorzichtiger geworden. Er is niets mis met strenge normen, maar het moeten wel redelijke normen zijn. Volgens Maxime Verhagen van Bouwend Nederland zijn de regels voor het verstrekken van hypotheken te streng en vaak onnodig.

Wat zijn de normen?

Je kunt niet stellen dat banken zelf te strenge eisen stellen voor een hypotheek. Zij krijgen de hypotheeknormen namelijk opgelegd. Deze worden vastgesteld door het Nibud. Het Nibud is een stichting die een advies verstrekt aan het Ministerie van Financiën over het deel van het inkomen dat gezinnen mogen besteden aan woonlasten. Deze worden op een veilig niveau gehouden om overkreditering te voorkomen. De laatste jaren zijn de normen al meerdere keren strenger gemaakt. Een logisch gevolg is dat het kopen van een huis voor minder mensen haalbaar is.

Waarom zijn de normen te steng volgens Bouwend Nederland?

De strenge criteria zijn bedoeld om woningkopers tegen zichzelf te beschermen. Het grootste gevaar voor de betaalbaarheid van de woonlasten is inkomensverlies door echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Deze risico’s zijn zo groot dat de strenge criteria hier ook niet tegen helpen. Daar heeft Bouwend Nederland natuurlijk wel een punt.


Vooral echtscheiding en arbeidsongeschiktheid zijn risico’s waar niet tegen in te dekken valt. Bij echtscheiding ontstaat het probleem dat huizen meestal gekocht zijn op twee inkomens. Bij arbeidsongeschiktheid kan het inkomen tientallen procenten zakken, maar de daling kan ook nog veel groter zijn. Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan het risico van het overlijden van één van de huiseigenaren goed ingedekt worden. Hiervoor is het logischer om hogere verzekerde bedragen voor overlijdensrisicoverzekeringen te eisen.

Een hypotheek is onhaalbaar voor veel Nederlanders

Er is een groep Nederlanders die teveel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig voor een hypotheek. Dus wat gebeurt er? Deze gezinnen blijven vaak onterecht in een sociale huurwoning zitten. Dit is ook niet de oplossing, want ze worden uit deze huizen “gejaagd” door sterke huurverhogingen. Als mensen met een inkomen tot 30.000 euro grotere hypotheekbedragen kunnen lenen, worden twee problemen opgelost. Er komen meer sociale huurwoningen beschikbaar, en deze gezinnen kunnen toch een huis kopen en meeprofiteren van de gunstige condities. Hierbij kun je denken aan de lage hypotheekrente en de gedaalde huizenprijzen tijdens de crisisjaren.

Naar mobiele navigatie