31 januari 2018

Een pensioentekort door een jongere partner

Vanaf de pensioenleeftijd heb je recht op AOW. Wist je dat partners met een leeftijdsverschil een AOW-gat hebben.

Partners met een groot leeftijdsverschil krijgen te maken met een pensioentekort. Dit tekort is aan te vullen, maar wees er wel vroeg bij.

Partners kunnen in een AOW-gat vallen. Dit wordt veroorzaakt doordat er binnen de pensioenregeling rekening is gehouden met een hogere AOW dan waar recht op bestaat. Hoe ontstaat het probleem?

Wat houdt het AOW-gat in?

In 2018 heb je als pensioengerechtigde met een partner recht op 807,88 euro aan AOW. Als de jongere partner nog niet pensioengerechtigd is, moet je het met dit bedrag doen. In pensioenregelingen wordt vaak gestreefd naar een pensioen ter hoogte van 70 procent van het gemiddelde inkomen gedurende jouw carrière. Maar over een deel bouw je geen pensioen op, omdat je immers recht hebt op AOW. Maar als je partner nog geen AOW ontvangt, krijg je eigenlijk maar de helft van het bedrag waar partners recht op hebben. Dat betekent dus een tekort van ruim 800 euro per maand.

Heeft de oudste partner geen recht op een partnertoeslag?

Tot 2015 bestond er inderdaad recht op een partnertoeslag, maar deze regeling bestaat niet meer. Er bestond recht op een tegemoetkoming om het tekort aan AOW op te vangen tot de jongste partner ook pensioengerechtigd was. De hoogte van deze tegemoetkoming was afhankelijk van het inkomen van de partner. Partners die vóór 2015 al recht hadden op partnertoeslag, houden dit recht. Nieuwe rechten worden niet meer toegekend.

Hoe kun je het tekort opvangen?

Vooral partners met een groot leeftijdsverschil moeten iets met het tekort. Een periode van een paar maanden is redelijk eenvoudig te overbruggen, maar wat als het om meerdere jaren gaat? Als de jongste partner fulltime werkt, is er mogelijk niet zoveel aan de hand. Dat wordt anders als de maandelijkse lasten afgestemd zijn op het hoge inkomen van vóór de pensioendatum van de oudste partner. Ruim voordat de oudste partner AOW krijgt alvast een kapitaal opbouwen is verstandig. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van lijfrente.

Wat houdt lijfrente in?

Je kunt een lijfrentekapitaal opbouwen op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor banksparen of voor een speciale beleggingsrekening. De inleg kun je onder voorwaarden aftrekken van het inkomen en de uitkering wordt belast. Na jouw pensioendatum kun je het opgebouwde kapitaal gebruiken om een (tijdelijke) uitkering mee aan te kopen. De truc is om fiscaal voordeel te behalen. De inleg wil je aftrekken in een hoge belastingschijf en bij de uitkering reken je tegen een lager tarief weer af met de Fiscus.

Wacht niet tot je bijna met pensioen gaat met je te verdiepen in jouw inkomen na de pensionering. In een paar maanden of jaren kun je geen voorzieningen meer treffen om een groot tekort aan inkomen op te vangen.

Naar mobiele navigatie