10 augustus 2016

Een woning met erfpacht financieren is soms lastig

Erfpacht kan een groot obstakel vormen bij het aanvragen van een hypotheek. Hoe werkt dit eigenlijk?

Bij het kopen van een huis wordt u eigenaar van het pand en van het grond waar het huis op staat. Dit lijkt logisch, maar is niet altijd het geval. Er kan ook sprake zijn van erfpacht. Dit heeft invloed op de hoogte van de vaste lasten en op het vestigen van een hypotheek op het pand. Het maakt wel een groot verschil van welke vorm van erfpacht er sprake is. Voor de hypotheek is de eeuwigdurende erfpacht het meest gunstige.

In een aantal Nederlandse gemeenten worden huizen verkocht waarbij u geen eigenaar wordt van het grond. Het perceel heeft u als het ware in bruikleen, oftewel in erfpacht. U kunt een hypotheek afsluiten voor een huis waarbij sprake is van erfpacht. Hierbij wordt er wel onderscheid gemaakt tussen drie verschillende vormen. Hieronder zullen wij de drie vormen toelichten.

Voortdurende erfpacht

Bij voortdurende erfpacht wordt het grond voor onbepaalde tijd in gebruik gegeven van de eigenaar van het huis. Er is wel een periode vastgelegd voor hoelang de hoogte van de canon (een soort huurbedrag voor het grond) is vastgelegd. Bij het bereiken van de vastgelegde einddatum, heeft de grondeigenaar de mogelijkheid om de voorwaarden aan te passen. Het tarief kan bijvoorbeeld sterk verhoogd worden. Indien de periode afloopt gedurende de looptijd van de hypotheek zal dit een probleem vormen voor het krijgen van een hypotheek.

Tijdelijke erfpacht

De erfpachter heeft het grond tijdelijk beschikbaar gesteld aan de eigenaar van het pand. Na afloop van deze periode krijgt de eigenaar van het grond het perceel in principe weer terug. Dit brengt in vergelijking met de voortdurende erfpacht nog een grotere onzekerheid met zich mee. De grondeigenaar krijgt het grond per de einddatum eigenlijk dus weer tot beschikking.

Eeuwigdurende afkoop

Bij eeuwigdurende afkoop wordt de hoogte van de canon tussentijds niet herzien. De eigenaar van het huis bezit niet de ondergrond, maar deze vorm van erfpacht is vergelijkbaar met eigendom van het grond. Ook bij verkoop van het huis zal het feit dat er sprake is van erfpacht minder negatief mee worden gewogen in de verkoopprijs.

Voor een hypotheek gaat de voorkeur uit naar eeuwigdurende erfpacht

Erfpacht kan een groot obstakel vormen bij het aanvragen van een hypotheek. Dit probleem valt weg als de hoogte van de canon voor een langere periode vast ligt dan 30 jaar. Toch is eeuwigdurende erfpacht de vorm die de huiseigenaren de meeste zekerheid biedt. Ook bij verkoop in de toekomst zal deze vorm namelijk geen belemmering vormen. Bij de andere vormen van erfpacht kan verkoop lastiger worden omdat de einddatum van de contractperiode mogelijk weer in zicht komt.

Naar mobiele navigatie