11 maart 2016

Eigen huis naar box 3 - Wat zijn de gevolgen?

Moet straks iedereen vermogensbelasting betalen over een eigen huis? Dit zijn de plannen.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft voorgesteld om de eigen woning te verhuizen van box 1 naar box 3. Vooral voor huiseigenaren met een hoge belastingteruggave door de hypotheekrenteaftrek zal dit grote gevolgen hebben. Ook huiseigenaren die een flinke overwaarde in het huis hebben zullen dit plan niet aanmoedigen. Graag leggen wij uit wat de gevolgen kunnen zijn als de plannen van het CPB doorgevoerd worden.

Ons belastingstelsel is verdeeld in drie boxen. Het voorstel van het CPB heeft betrekking op box 1 en 3. Het inkomen en de eigen woning vallen in box 1 en het vermogen valt in box 3. Omdat de eigen woning samen met het inkomen in één box zit, kan de hypotheekrente van het inkomen worden afgetrokken. In box 3 moet u belasting betalen over vermogen. Hieronder vallen onder andere spaargeld, belegd vermogen en een tweede huis.

Wat is de huidige fiscale regeling voor de eigen woning?

Onder voorwaarden kan de betaalde hypotheekrente voor de eigen woning worden afgetrokken van het inkomen. Indien u in een jaar 6.000 euro aan hypotheekrente heeft betaald, heeft u een aftrekpost van 6.000 euro. Het fiscaal voordeel wordt kleiner door het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde dat weer bij het inkomen wordt opgeteld. In de meeste gevallen gaat het om 0,75 procent van de WOZ-waarde. Uitgaande van een WOZ-waarde van 200.000 euro, bedraagt de bijtelling 1.500 euro. Het resterende bedrag van 4.500 euro mag u van het inkomen aftrekken.

Wanneer bent u in de huidige regeling belasting verschuldigd in box 3?

Op 1 januari bepaalt de Belastingdienst de hoogte van het vermogen. Over het vermogen bent u belasting verschuldigd voor zover het boven de vrijstelling uit komt. Voor 2016 geldt er een vrijstelling van 24.437 euro per belastingplichtige. U bent dus pas belasting verschuldigd als u vermogen bezit boven de vrijstelling.

Wat zijn de gevolgen van de plannen van het CPB in box 1?

Huiseigenaren verliezen de hypotheekrente als aftrekpost in deze box. Het eigenwoningforfait zal hoogstwaarschijnlijk ook vervallen, maar dat weegt niet op tegen het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek. Het wegvallen van deze aftrekpost gaat een gemiddeld gezin een paar duizend euro’s per jaar kosten. Voor huiseigenaren met een hoog inkomen en een hoge hypotheek zijn de financiële gevolgen nog veel groter.

Wat zijn de gevolgen van de plannen van het CPB in box 3?

Indien de eigen woning wordt gezien als vermogen, ontstaat er vooral een ongunstige situatie voor huiseigenaren die een hypotheekvrij huis hebben. De overwaarde in het huis wordt namelijk gezien als vermogen. Ze worden eigenlijk gestraft voor het aflossen van de hypotheek. Ook senioren die vrij van hypotheek zijn, zullen de rekening gepresenteerd krijgen. Partners met een spaarvermogen van 20.000 euro en een hypotheekvrij huis met een waarde van 200.000 euro moeten aan heffing over het vermogen betalen: 220.000 – 48.874 (vrijstelling x2) = 171.126 x 1,2 procent = 2.053,51 euro (de berekening is gebaseerd op de huidige heffing in box 3).

Om de gevolgen voor de portemonnee te verkleinen moeten er belastingmaatregelen worden getroffen. Dat zal vooral noodzakelijk zijn voor huiseigenaren die niet zonder de belastingteruggave over de hypotheekrente kunnen.

Het zijn nog maar plannen, maar het is niet de eerste keer dat ze genoemd worden. Een dergelijke ingrijpende aanpassing zal nog veel over gesproken worden voordat deze eventueel doorgevoerd wordt. Tenminste, als dat gaat gebeuren.

Naar mobiele navigatie