24 april 2015

Eindelijk wordt de spaartaks verlaagd

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een eerlijke heffing over spaargeld beloofd voor de toekomst

Al jaren wordt er gesproken over de onredelijke heffing over ons spaargeld. Over uw vermogen boven de fiscale vrijstelling moet u belasting betalen uitgaande van een rendement van 4 procent. Dit is erg zuur als de spaarrente rond de 1 procent schommelt. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een eerlijke heffing over spaargeld beloofd voor de toekomst. De plannen worden met Prinsjesdag bekend gemaakt.

Wij hebben een paar goede beleggingsjaren achter de rug. Beleggers in aandelen hebben forse rendementen kunnen incasseren. Spaarders zullen minder tevreden zijn over de afgelopen jaren. Op dit moment kunt u op een spaarrekening een rendement maken van rond de 1 procent. In ons belastingstelsel wordt er belasting geheven over een verondersteld rendement op het kapitaal. Terwijl een rendement op spaargeld boven 1 procent door steeds minder banken wordt aangeboden, worden spaarders nog steeds aangeslagen voor 4 procent.

Hoe werkt de heffing over uw vermogen?

Jaarlijks per 1 januari wordt de hoogte van het vermogen door de Belastingdienst vastgesteld. Dit is de zogenaamde peildatum. Dit vermogen wordt verminderd met het heffingsvrije vermogen van 21.330 euro per belastingplichtige. Over het meerdere moet u belasting betalen. Dit wordt de vermogensrendementsheffing (= spaartaks) genoemd. De heffing vindt plaats over een verondersteld rendement van 4 procent. Het werkelijke rendement wordt niet naar gekeken. Over dit rendement moet u 30 procent belasting heffing betalen.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Een echtpaar heeft samen een vermogen van 80.000 euro. Beide hebben ze recht op een vrijstelling van 21.330 euro. De vrijstelling bedraagt dus 42.660 euro. Het meerdere (37.340 euro) is belasting over verschuldigd.

Het verondersteld rendement bedraagt: 37.340 x 4 procent = 1.493,60 euro. De belastingheffing wordt als volgt berekend: 1.493,60 euro x 30 procent = 448,08 euro

Wat gaat er per 2016 veranderen?

Minister Dijsselbloem heeft gezegd dat de spaartaks rechtvaardiger moet. Verdere details over het plan zijn nog niet bekend. Hier moeten binnen de Tweede Kamer eerst nog meerdere gesprekken over gevoerd worden. Een verlaging van de spaartaks zal de Nederlandse schatkist veel geld gaan kosten. Bij een verlaging van een verondersteld rendement van 4 naar 3 procent, komen er jaarlijks één miljard minder inkomsten bij de Belastingdienst binnen.

Door de uitdrukking “rechtvaardiger", kunt u ook denken dat de heffing over spaargeld omlaag gaat en de heffing over goed renderende beleggingen omhoog. Dit klinkt eenvoudig, maar zal in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn. Hoe moet dit worden aangetoond? Wat gebeurt er bij een negatief rendement?

Hoe de heffing er vanaf 2016 uit komt te zien is nog afwachten. In ieder geval goed dat er af wordt gestapt van het huidige onrechtvaardige systeem.

Naar mobiele navigatie