07 oktober 2014

Er blijven discussies ontstaan over de woekerpolis

​Acht jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over de te hoge kosten in beleggingsverzekeringen. De term woekerpolis is toen ontstaan. Er is nog steeds veel onduidelijk.

Acht jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over de te hoge kosten in beleggingsverzekeringen. De term woekerpolis is toen ontstaan. Nog steeds lopen er rechtszaken en worden er discussies gevoerd over de rechten van polishouders. Belangenverenigingen van polishouders richten hun pijlen nu op het Europese recht.

In het verleden zijn er beleggingsverzekeringen verkocht die in meerdere opzichten te duur waren. Het gaat hierbij niet alleen om de hoogte van de eerste en de doorlopende kosten die in de producten verwerkt zitten, maar ook om de hoogte van de premie van de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering. Het gaat vaak om lijfrenteverzekeringen en polissen die gekoppeld werden aan hypotheken. Er zijn op dit moment al meerdere stichtingen die zich hard maken voor de belangen van de polishouders.

Beleggingsverzekeringen met te hoge kosten

Over het algemeen gaat het om beleggingsverzekeringen waarbij een te groot deel van de ingelegde premie wordt gebruikt om de kosten mee te dekken. Door hoge rendementen kunnen de te hoge kosten verbloemd worden. In tijden met tegenvallende beurskoersen vallen de hoge kosten extra op. In de jaren 2008 en 2009 hebben polishouders zwaar ingeleverd aan waarde in de polis. In deze jaren zijn de beleggingen sterk gedaald in waarde. Hierdoor blijft de waardeopbouw in de polissen flink achter op de vooraf gestelde doelbedragen. Polishouders zijn door de verzekeraars in de meeste gevallen al gecompenseerd, maar het blijft de vraag in hoeverre de verstrekte compensaties voldoende zijn.

Nieuwe compensatieronde voor de woekerpolis

Ondanks eerdere compensaties door verzekeraars lijkt de volledige schade nog niet gecompenseerd te zijn. Via de rechter en via het Klachteninstituut Financiële Diensten (Kifid) krijgen individuele polishouders hogere compensaties aangeboden. Het gaat zelfs zover dat er schikkingen worden getroffen met individuele polishouders op voorwaarde dat ze de schikking en de inhoud ervan niet openbaar maken.

Kosten in de verzekering vooraf melden volgens het Europese recht?

Ook het Europese recht is geraadpleegd over de verplichtingen van verzekeraars. Zijn verzekeraars niet verplicht om duidelijkheid te verschaffen over de hoogte van de kosten voordat de polis wordt afgesloten? Het Europese recht is hier volgens de verzekeraars niet duidelijk over. Hier kunnen ze zich achter verschuilen, maar daar kan in december 2014 een einde aan komen. De wet is namelijk toegelicht door de Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie. Hieruit blijkt dat verzekeraars alle kosten moesten vermelden. Als ze dat niet gedaan hebben, hadden ze in ieder geval moeten specificeren hoe de kosten berekend zijn.

In het geval het Europese Hof het advies in december overneemt, staan polishouders weer sterker tegenover de verzekeraars. Een nieuwe compensatieronde lijkt dan onvermijdelijk.

Naar mobiele navigatie