14 december 2016

Genezen van kanker, maar geen levensverzekering?

Verzekeraars hanteren soms te strikte voorwaarden bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Mensen die ziek zijn geweest kunnen tegen een muur aanlopen.

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering schatten verzekeraars het risico op overlijden in. Mensen die zijn genezen van kanker hebben moeite met verzekeren. Waarom eigenlijk?

Mensen die gezond zijn en geen zwaar medisch dossier hebben, ondervinden geen problemen bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Met een medisch verleden kun je moeite krijgen om je leven te verzekeren. Op zich is het logisch dat mensen met een ongeneeslijke ziekte geen overlijdensrisico kunnen afsluiten. Het wordt een ander verhaal als je genezen bent.

Wat houdt een overlijdensrisicoverzekering in?

Deze verzekering wordt vaak afgesloten naast een hypotheek. De verzekering komt tot uitkering als de verzekerde op de polis overlijdt voordat de einddatum van de verzekering bereikt is. Is de verzekerde niet vóór de einddatum overleden? Dan vervalt de verzekering en volgt er geen uitkering. Je betaalt gedurende de looptijd premie om het risico van het overlijden af te dekken. De uitkering kan gebruikt worden om de hypotheek (deels) af te lossen.

Wie kunnen deze verzekering afsluiten?

Verzekeraars stemmen de premie af op de kans op overlijden. Hierbij baseren ze zich op statistieken. Als bij een aanvraag blijkt dat er gezondheidsissues zijn geweest, kan de verzekeraar aanvullende vragen stellen of een medisch onderzoek eisen. Ook kunnen ze verzoeken om een machtiging om bij de huisarts nadere informatie op te vragen. Bij een lage levensverwachting, word je waarschijnlijk afgewezen. Ook als je medisch aantoonbaar gezond bent.

Je bent weer gezond, maar volgens de verzekeraars niet

Er zijn honderdduizenden Nederlanders die nu gezond zijn, maar in het verleden hebben geleden aan kanker. Volgens de specialisten zijn ze gezond, en ze worden periodiek ook nog gecontroleerd. Voor deze groep Nederlanders is het lastig of zelfs onmogelijk om een huis te kopen. Want de bank eist een overlijdensrisicoverzekering, maar als verzekeraars deze niet willen verstrekken wordt een koophuis onbereikbaar. Dat is erg zuur voor potentiële huizenkopers die nu gezond zijn. Omdat ze in het verleden hebben geleden aan kanker, blijft deze ziekte ze achtervolgen.

De politiek gaat zich er nu mee bemoeien

Verzekeraars moeten zich soepeler opstellen als het om mensen gaat die ziek zijn geweest. Als medische specialisten zeggen dat iemand volledig genezen is, moet het voor verzekeraars ook een gesloten boek zijn. Minister Asscher is gevraagd om verzekeraars hierop aan te spreken. Vaak hebben ex-patiënten dezelfde levenskansen, dan moeten ze ook zo behandeld worden door verzekeraars.

Naar mobiele navigatie