14 juni 2017

Gescheiden – Daar gaat de helft van mijn pensioen!

Bij scheiding heeft je ex-partner recht op de helft van de gedurende het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Hoe gaat de verdeling in z’n werk.

Bij een scheiding moeten de gezamenlijke bezittingen verdeeld worden. Hier hoort het pensioen ook bij. Wie heeft recht op wat en hoe verdeel je het?

Het pensioen bouw je geleidelijk gedurende je werkzame periode op. Een echtscheiding is een nekslag voor jouw pensioenopbouw. Jouw ex-partner heeft namelijk recht op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioengelden. Diegene die het recht heeft opgebouwd, ziet dus een groot deel verdampen. Deze verplichting geldt ook voor partners met een geregistreerd partnerschap.

Heeft je ex altijd recht op de helft van het opgebouwde pensioen?

In principe wel, maar er zijn uitzonderingen. Partners die op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn, kunnen andere afspraken gemaakt hebben. De verdeling kan hierdoor achterwege blijven. Ook kunnen de ex-partners een afwijkende verdeling vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Partners die beiden een vergelijkbaar pensioen opgebouwd hebben, kunnen ook afzien van verdeling. Ieder kan in dat geval het eigen deel houden.

Hoe verdeel je het pensioen?

Het saldo op een spaarrekening kun je eenvoudig verdelen. Bij een pensioen is het niet zo eenvoudig. Binnen twee jaren na de scheiding moet het pensioenfonds van de scheiding op de hoogte gesteld worden. Hier is een standaardformulier voor beschikbaar. Gebeurt de melding niet of niet op tijd? Dan vervalt het recht van de ex-partner op rechtstreekse uitbetaling door het pensioenfonds. Er blijft wel recht op het geld, maar de ontvanger van het pensioen moet het rechtstreeks verdelen met de ex.

Hoeveel pensioen houd ik over?

Hoeveel pensioen ieder van de partners krijgt kunt je niet zelf exact berekenen. Daarvoor is de berekening te complex. Vooral omdat ook het eventuele pensioen bij een vorige werkgever in de verdeling wordt meegenomen, maar niet altijd. Als er na de verdeling voor de ex een pensioen overblijft van € 465,94 bruto per jaar of minder, zullen deze rechten niet verdeeld worden. Hoeveel pensioen er overblijft voor beide partners verstrekt het pensioenfonds informatie over. Houd er rekening mee dat ook eventueel het nabestaandenpensioen in de verdeling wordt meegenomen.

Het pensioentekort opvangen

Het pensioen is een aanvulling op de AOW. Na het verdelen heb je een pensioentekort. Dit tekort kun je inlopen in de jaren tot jouw pensioen, maar het wordt vaak een lastige opgave. Na een echtscheiding sta je er financieel waarschijnlijk niet goed voor. Voor het dichtgooien van het pensioengat heb je geld nodig. Na een scheiding zal het pensioentekort vaak niet direct het grootste probleem zijn, maar er moet wel aandacht aan geschonken worden. Na jouw pensionering moet je ook nog rond kunnen komen.

Naar mobiele navigatie