29 april 2015

Grote veranderingen in de Wet werk en zekerheid per 1 juli

Flexwerkers krijgen eerder een vast contract aangeboden. Dit is slechts één van de wijzigingen. Wij zetten ze op een rij...

De wijzigingen in de Wet werk en zekerheid per 1 juli hebben een grote invloed op de positie van werknemers met een tijdelijke en een vaste arbeidsovereenkomst. De positie van de werknemers met een vast contract worden verslechterd en de positie van de werknemers met een tijdelijk contract worden juist verbeterd. Ook in de WW worden wijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen zetten wij voor u op een rijtje.

Eerder een vast contract

Flexwerkers krijgen eerder een vast contract aangeboden. Vanaf 1 juli 2015 mag een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden met een maximale duur van in totaal twee jaren. Daarna bestaat recht op een vaste aanstelling. Wil de werkgever dat niet? Dan kan er niet opnieuw een tijdelijk contract worden aangeboden.

Na een tussenpoos van minimaal een half jaar kan de werkgever opnieuw weer een tijdelijk contract aanbieden. In de huidige wetgeving mogen er drie contracten van één jaar worden aangeboden. Na een tussenpoos van drie maanden mag de werkgever de betreffende werknemer weer een tijdelijk contract aanbieden. Deze wijziging is dus gunstig voor flexwerkers.

Ontslagvergoeding maakt plaats voor de transitievergoeding

Vanaf 1 juli geldt er een versoberde vergoeding als compensatie voor een eventueel ontslag van werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Dit is de transitievergoeding. Bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding en de ontslagvergoeding wordt er gebruik gemaakt van een formule. Bij het berekenen van de transitievergoeding zal de uitkomst aanzienlijk lager uitvallen. De vergoeding bedraagt in de nieuwe regeling maximaal 75.000.

Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn juist beter uit. Ook bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst bestaat er recht op een transitievergoeding. Voorwaarde is wel dat de werknemer twee jaar in dienst is geweest.

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt één derde van het maandsalaris per dienstjaar gerekend over de eerste tien dienstjaren. Vanaf het elfde dienstjaar geldt er een vergoeding van een halve maandsalaris per dienstjaar.

Versobering van de WW

In de huidige regeling heeft u één jaar de tijd om te zoeken naar een baan op uw eigen niveau. Hiervoor wordt het begrip “passende arbeid" gebruikt. U mag dus één jaar zoeken naar een baan die past bij uw opleiding, ervaring en met een vergelijkbaar salaris. Vanaf 1 juli 2015 heeft u nog maar een half jaar de tijd om een passende baan te vinden. Met een hbo-opleiding kunt u verplicht worden om ongeschoolde arbeid te verrichten.

Een andere belangrijke versobering gaat in per 1 januari 2016. De maximale termijn waarin u nu recht hebt op een ww-uitkering bedraagt 38 maanden. De rechten worden geleidelijk afgebouwd naar 24 maanden. Ook de opbouw van de rechten zal langzamer gaan.

Het zijn ingrijpende aanpassingen die moeten zorgen voor een betere positie van de flexwerkers. De aanpassingen in de WW moeten zorgen voor het sneller weer aan het werk krijgen van ontslagen werknemers.

Naar mobiele navigatie