11 december 2015

Heb ik recht op een rentekorting op de hypotheek?

Als de waarde van uw huis is gestegen kunt u in sommige gevallen rentekorting krijgen. U moet er wel zelf om vragen...

Tot een paar jaren geleden was het gebruikelijk om een hypotheek af te sluiten voor een bedrag boven de marktwaarde van het huis. Wat veel huiseigenaren niet weten is dat er vaak een opslag in de hypotheekrente verwerkt zit. Naarmate de waarde van het huis stijgt ten opzichte van de hypotheekschuld, kan de opslag verlaagd of zelfs verwijderd worden. De meeste banken wijzen u hier niet op. Wanneer heeft u recht op een lagere hypotheekrente?

Bij het verstrekken van een hypothecaire lening, lopen geldverstrekkers een bepaald risico. Het risico wordt kleiner naarmate de hypotheekschuld zakt en de marktwaarde van het huis stijgt. In hypotheken waar grote risico's aan kleven voor de geldverstrekkers, kan er gewerkt worden met een zogenaamde risico-opslag.

Hoe werkt een risico-opslag op de hypotheekrente?

Het is logisch dat een schuld van 50.000 euro op een huis met een marktwaarde van 200.000 euro een kleiner risico met zich meebrengt dan wanneer er een schuld van 200.000 euro op het huis zit. Bij een hypotheek is het huis verpand. Dat wil zeggen dat de geldverstrekker die het hypotheekbedrag heeft uitgeleend het recht heeft om het huis gedwongen te verkopen als de huiseigenaar zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Als het huis bij gedwongen verkoop minder oplevert dan de hypotheekschuld, blijft er een restschuld over. Om dit risico af te dekken, wordt er gewerkt met een risico-opslag.

Hoe groot is de risico-opslag?

Banken hanteren hierin een verschillend beleid. De ene bank rekent een opslag van ruim één procent als de hypotheekschuld boven de 100 procent van de marktwaarde zit, terwijl een andere bank uitgaat van een opslag van een halve procent. Per geldverstrekker kan het zelfs per hypotheeksoort verschillen. Huiseigenaren die het huis in het verleden volledig gefinancierd hebben, kunnen er vanuit gaan dat er een risico-opslag in de hypotheek verwerkt zit.

Er worden geen risico-opslagen gerekend voor hypotheken met NHG

In hypotheken die zijn afgesloten met NHG is het risico voor de geldverstrekkers kleiner. Bij gedwongen verkoop dient de NHG namelijk in bepaalde gevallen als vangnet. Restschulden kunnen namelijk onder voorwaarden verhaald worden op de uitvoerder van de NHG. Door het lagere risico worden er ook rentekortingen verstrekt ten opzichte van het reguliere tarief.

Voorbeeld: Ruud en Lisa hebben in 2000 een huis gekocht voor € 225.000 en dit gefinancierd met een hypotheek van € 250.000. Inmiddels is het huis € 275.000 waard en hebben ze hun hypotheek afgelost tot € 200.000. Op hun verzoek heeft de geldverstrekker de risicoklasse opnieuw beoordeeld. Hierdoor gaan ze 0,4% minder hypotheekrente betalen.

Betaalt u teveel hypotheekrente?

Is uw huis meer waard geworden, of heeft u flink afbetaald? Informeer dan bij de geldverstrekker of bij uw adviseur wat de mogelijkheden zijn om de opslag te verminderen of zelfs te verwijderen. Er is al een voordeel te behalen als de hypotheekschuld lager is dan 100 procent van de woningwaarde. Het kan gaan om een besparing van 0,1 procentpunt, maar het kan ook gaan om 0,5 procentpunt. Om een indicatie te krijgen van de marktwaarde, kunt u de WOZ waarde raadplegen. Op basis van deze waarde-indicatie, zijn veel geldverstrekkers al bereid om de hypotheekrente te verlagen.

Naar mobiele navigatie