06 februari 2015

Hoe bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

WOZ aanslag ontvangen? controleer deze goed. Een te hoge WOZ-waarde kost onnodig veel geld. Bezwaar maken kan lonen...

Jaarlijks in de maanden januari en februari worden de nieuwe WOZ waardes weer verstrekt door gemeenten. Dit zijn schattingen waar de hoogte van belastingen en heffingen van afhankelijk is. Heeft de gemeente de waarde van uw huis te hoog ingeschat? Maak bezwaar bij de gemeente. Hier heeft u zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de datum van dagtekening.

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Deze waarde-indicatie is een schatting van de verkoopopbrengst van het huis per 1 januari vorig jaar. De WOZ-waarde die u dit jaar ontvangt is dus gebaseerd op de economische waarde van uw huis per 1 januari 2014. De waarde wordt gebruikt om de hoogte van het eigenwoningforfait te bepalen. Dit is een bijtelling die u als huiseigenaar bij het inkomen opgeteld krijgt. Deze bijtelling verlaagt het fiscaal voordeel van de aftrekbare hypotheekrente, maar de waardebepaling bepaalt ook de hoogte van andere lasten.

WOZ-waarde bepaalt belastingen en heffingen

De Belastingdienst gebruikt de waarde om de hoogte van het eigenwoningforfait te bepalen. De gemeente laat de hoogte van de OZB (onroerendezaakbelasting) ervan afhangen. Eventueel ook nog de afvalstoffenheffing. De waterschapsheffing zal ook mede afhankelijk zijn van de WOZ-waarde. Daarnaast kan de waardebepaling bijvoorbeeld ook nog gebruikt worden voor de successiewet om de hoogte van de erfbelasting te bepalen.

Hoe maakt u bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde?

Om de waarde te bepalen wordt uw huis geschat aan de hand van bijvoorbeeld de verkoopprijs van huizen in de buurt, het soort huis en het bouwjaar. Doordat de huizen niet van binnen bekeken worden kan de inschatting sterk afwijken van de werkelijkheid. Bij een afwijking kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen bij de gemeente. In de brief moet u goed gemotiveerd aangeven waarom u bezwaar aantekent.

Ter voorbereiding op het bezwaarschrift, kunt u bij de gemeente het taxatierapport opvragen. Verdiep u er eerst in waar de gemeente de waarde op gebaseerd heeft. Met het taxatierapport in de hand is het ook eenvoudiger om te motiveren waarom de gemeente de waarde te hoog heeft ingeschat. Uit het rapport zal blijken dat de waarde mede gebaseerd is op de verkoopwaarde van huizen in dezelfde buurt. Benadruk in het bezwaarschrift waarom uw huis afwijkt van de huizen waar de gemeente zich op gebaseerd heeft. Hierbij kunt u denken aan de staat van onderhoud en een geringe omvang van het perceel.

Tip! Op het internet zijn verschillende bedrijven te vinden (zoals www.bezwaarmaker.nl) die het complete bezwaar proces gratis uit handen nemen. Vaak volledig op basis van 'no cure no pay'.

Een verlaging kan u aan heffing en belastingen honderden euro's besparen.

Naar mobiele navigatie