20 november 2015

Hoe krijgt u de hypotheeklasten omlaag?

Ook huiseigenaren die nu nog een hoge hypotheekrente moeten betalen, kunnen profiteren van de zeer lage rentestand.

Door de lage hypotheekrente van dit moment kunnen huizenkopers tegen lage maandlasten een huis kopen. Ook huiseigenaren die nu nog een hoge hypotheekrente moeten betalen, kunnen profiteren van de zeer lage rentestand. Het is mogelijk om de rentevaste periode open te breken tegen een boeterente, maar in sommige gevallen is er ook rentemiddeling mogelijk. Ook door overwaarde kan er recht bestaan op een renteverlaging.

Uit onderzoek van SNS blijkt dat 54 procent van de ondervraagden er niet van op de hoogte is dat de hypotheekrente omlaag kan als door het aflossen overwaarde is ontstaan. Dit heeft te maken met het risico dat de bank loopt om het uitgeleende bedrag niet weer terug te krijgen. Het maakt voor de geldverstrekker een groot verschil of een huis voor de volledige waarde is bezwaard met een hypotheek, of maar voor de helft. Dit kan tot uiting komen in de hoogte van de hypotheekrente.

Hoe kunt u de hypotheekrente verlagen?

Geldverstrekkers hanteren verschillende voorwaarden en vereisten om voor een lagere hypotheekrente in aanmerking te komen. Sommige banken verstrekken een korting als er naast de hypotheek ook een betaalrekening bij de bank wordt geopend. Als de rentevaste periode nog voor een lange periode vaststaat, kan het uit om rentemiddeling aan te vragen. In dat geval worden de huidige rentetarieven verrekend met de hypotheekrente die u nu betaalt.

Kan het openbreken van de lopende rentevaste periode uit?

In hoeverre het verstandig is om de lopende rentevaste periode open te breken, moet doorgerekend worden. Er zijn namelijk meerdere factoren die hierin bepalend kunnen zijn. Een hypotheek afsluiten en aanpassen is maatwerk. Alle bepalende factoren moeten hierin worden meegewogen. Ook bij een hoge boeterente kan het toch verstandig zijn om de rentevaste periode open te breken.

Hoeveel kan er bespaard worden?

Volgens het onderzoek van SNS gaat het om honderden euro's per jaar. Uitgaande van een hypotheek van 200.000 euro en een huidige rente van 4 procent zou een gezin met een modaal inkomen 360 euro per jaar kunnen besparen op de hypotheek. Zo eenvoudig is het echter niet. Per individueel geval moet bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Niet alle huiseigenaren hebben namelijk eenzelfde hypotheek en eenzelfde financiële positie.

Geldverstrekkers hanteren verschillende voorwaarden. Ook zijn de mogelijkheden om te besparen op de hypotheek sterk afhankelijk van uw eigen wensen. In een gesprek met uw hypotheekadviseur kunt u de mogelijkheden samen bepalen. Door de lage hypotheekrente zijn er vaak mogelijkheden, maar niet in alle gevallen.

Naar mobiele navigatie