14 september 2016

Hoe maak je kinderen financieel verantwoordelijk?

Ouders die het financieel goed hebben, willen ook de kinderen mee laten profiteren. Toch is het belangrijk om financiële verantwoordelijkheid mee te geven.

“Wij hebben het goed, dus onze kinderen hebben het ook goed!” Dit klinkt logisch, maar er is een groot verschil tussen het financieel goed hebben en de kinderen verwennen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat een kwart van de jong volwassenen tussen 20 en 25 jaar in 2014 financieel zelfstandig was. Ruim tien jaren geleden was 45 procent van deze leeftijdsgroep nog financieel zelfstandig. Hieruit blijkt dat jong volwassenen tegenwoordig vaker financieel moeten blijven leunen op de ouders. Je kunt zeggen dat de financiële opvoeding slechter is geworden, maar dat is te kort door de bocht. De cijfers zijn in ieder geval deels anders te onderbouwen.

Veranderingen op de arbeidsmarkt

Starters op de arbeidsmarkt hebben het lastig, en vooral lastig gehad. We hebben net een financiële crisis achter ons gelaten waar starters veel last van hebben gehad. Verscheidene sectoren moesten inkrimpen, dus minder werkplekken voor starters. Ook hoog opgeleide starters kregen weinig kansen. Daar heeft de huidige generatie twintigers nog steeds last van. Een veel belangrijkere oorzaak is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Er worden nauwelijks vaste contracten weggegeven. Ook nu de arbeidsmarkt weer aantrekt. Steeds een andere werkgever heeft een negatieve invloed op de carrière en dus ook op het inkomen.

Ligt het ook niet een beetje aan de opvoeding?

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) hebben scholieren steeds minder te vertellen over hun eigen geldzaken. Maar liefst 61 procent van de ouders betaalt de rekening van de mobiele telefoon. In 2013 was dat nog in 54 procent van de gevallen zo. Ook zijn de ouders steeds vaker de betalers van kleding en schoenen. In 56 procent van de gevallen betalen de ouders hiervoor. In 2013 ging het nog om 48 procent. Hierdoor raakt de jeugd de verbinding met het geld kwijt. De ouders regelen immers alles. Volgens het instituut is het beter om meer verantwoordelijkheden bij de kinderen neer te leggen. Dit zal namelijk ook invloed hebben op hoe ze als volwassenen met geld omgaan.

Kinderen moeten zelf meer betalen met zakgeld en kleedgeld

Door kinderen een budget te geven voor bijvoorbeeld kleding kunnen ze ervaren wat het kost. Ook moeten ze ervaren hoe je geld het beste kunt besteden. Als ze dat niet leren, komt het leerproces pas als ze zelfstandig wonen. Ze hebben een te besteden bedrag waarvan ze een maand rond moeten komen. Dit vraagt om ervaring en inzicht in financiën. Door een goede financiële opvoeding moeten toekomstige jong volwassenen weer meer financieel verantwoordelijk worden.

Laat de kinderen ook ervaren waar vaste lasten uit bestaan. Hierbij kun je denken aan belastingen en vaste lasten zoals de hypotheek en de verzekeringen.

Nog een tip: MFLjunior heeft voor leerlingen van groep 8 een speciaal lesprogramma samengesteld. Scholen kunnen zich hier voor aanmelden. Meer info: http://www.mfljunior.nl

Naar mobiele navigatie