21 april 2017

Hoe zit het met overwaarde in je huis en opname in een verzorgingstehuis?

Na het opnemen in een verzorgingstehuis geldt er een eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Hoe zit het met de overwaarde in je huis?

Bij het opnemen in een verzorgingstehuis is er een eigen bijdrage verschuldigd. In hoeverre heeft de overwaarde in een eigen huis hier invloed op?

Er wordt vaak zorgen gemaakt over de eigen woning als iemand naar een verzorgingstehuis moet. Het is natuurlijk onwenselijk dat spaargeld en overwaarde in de eigen woning verloren gaan door de hoogte van de kosten van een verzorgingstehuis. Deels is het een terechte angst.

Wat wordt er verstaan onder overwaarde in een huis?

Het begrip overwaarde heeft een toelichting nodig. Het maakt namelijk verschil of het gaat over een fictieve overwaarde of een gerealiseerde overwaarde. Zolang een huis niet verkocht is, kun je nog niet over gerealiseerde overwaarde spreken. Het geld zit namelijk nog in het huis. Na verkoop van het huis is de overwaarde pas besteedbaar. Vanaf dat moment wordt het gezien als een deel van je spaargeld.

Wat is de eigen bijdrage bij het opnemen in een verzorgingstehuis?

Hierbij is het inkomen en eventueel het vermogen bepalend. Het uitgangspunt is het inkomen. Jouw vermogen telt ook mee als je vermogen bezit boven de 25.000 euro. Over het meerdere wordt 8 procent van het bedrag meegeteld als inkomen. Bij een vermogen van 50.000 euro telt dus als inkomen mee: 50.000 – 25.000 = 25.000 euro x 8 procent = 2.000 euro. In het eerste half jaar kan er een lage eigen bijdrage verschuldigd zijn van maximaal 842,80 euro per maand. Als je niet voor de lage eigen bijdrage in aanmerking komt geldt een eigen bijdrage van maximaal 2.312 euro per maand.

Voorbeelden

  • Een alleenstaande met een inkomen van 25.000 euro en geen spaargeld betaalt ongeveer 1.063 euro aan eigen bijdrage.
  • Een alleenstaande met een inkomen van 25.000 euro en 50.000 euro spaargeld betaalt ongeveer 1.255 euro aan eigen bijdrage

Wil je weten wat je verschuldigd bent aan eigen bijdrage? Bereken het op HetCAK.nl.

Hoe zit het met de overwaarde in de eigen woning?

Overwaarde in de eigen woning wordt niet als vermogen gezien. Zodra het huis verkocht is, verhoogt de overwaarde het spaarvermogen. Vervolgens telt het wel mee voor de hoogte van de eigen bijdrage. Als van partners één van beide wordt opgenomen in een verzorgingstehuis, blijft de eigen woning buiten schot. Voor een alleenstaande geldt er een andere regeling. De eigen woning wordt na verloop van een aantal jaren niet meer gezien als hoofdverblijf. Dit heeft fiscale consequenties. In het geval het huis niet meer het hoofdverblijf is wordt de eigen woning als vermogen gezien.

Het huis blijft dus eerst buiten schot, maar in de loop der jaren kan de overwaarde meegeteld worden. In de eerste drie jaren na het kalenderjaar waarin de eigen woning verlaten is, blijft de overwaarde in het huis buiten schot. Informeer bij een notaris naar de mogelijkheden om te besparen op de hoogte van de eigen bijdrage.

Naar mobiele navigatie