29 januari 2016

Hoeveel spaargeld moet u achter de hand hebben?

Volgens het Nibud wordt er in Nederland vaak niet verstandig gespaard. Hoe groot moet uw buffer eigenlijk zijn?

Het is niet mogelijk om alle uitgaven te dekken met het maandelijkse inkomen. Voor bepaalde uitgaven moet er gespaard worden. Op dit moment levert sparen nauwelijks rendement op, maar toch is het voor een gezonde financiële huishouding noodzakelijk om over een buffer te beschikken. Hoeveel u achter de hand moet hebben kunt u berekenen op de website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

U kunt niet zonder spaargeld. Wie namelijk geen spaargeld heeft moet duur lenen op het moment dat er hoge uitgaven verricht moeten worden. Met sparen kunt u met moeite nog een spaarrente krijgen van ongeveer 1 procent. U zou kunnen zeggen dat sparen dus niet lonend is. Als u niet spaart moet u lenen bij grote uitgaven. Bij het lenen moet u rekening houden met een rente van 4,5 tot zelfs 8,5 procent voor een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Op de betaalrekening rood staan kost u zelfs nog meer.

Het Nibud helpt om het minimale spaartegoed te berekenen

Volgens het Nibud wordt er in Nederland vaak niet verstandig gespaard. Nederlandse gezinnen hebben gemiddeld namelijk onvoldoende spaargeld achter de hand. Kleine tegenvallers kunnen wel worden opgevangen, maar wat als de auto of de cv ketel het begeeft? Is er dan voldoende geld achter de hand om de financiële schade op te vangen? Het Nibud biedt hiervoor hulp met een zogenaamde persoonlijke adviesbuffer.

In de tool worden er eerst vragen gesteld over de gezinssituatie, het inkomen en de hoogte van uw spaarvermogen. Vervolgens worden er vragen gesteld over uw woonsituatie en de auto. De uitkomst is het bedrag dat u minimaal achter de hand zou moeten hebben.

Het is slechts een maatstaf

De bufferberekenaar geeft slechts een indicatie. Aan de hand van de gestelde vragen wordt er namelijk een inschatting gemaakt. Hierbij wordt er rekening gehouden met uw specifieke huishoudsituatie. Met de buffer kunt u onverwachte, grote en noodzakelijke kostenposten direct betalen vanuit het spaarkapitaal. Vervolgens zou u het spaarkapitaal weer op moeten bouwen tot het bufferkapitaal.

Er zijn meer factoren die een rol spelen

In de praktijk zijn er veel meer factoren die meespelen bij het bepalen van het ideale bedrag aan spaarkapitaal. Zelfstandigen met een flexibel inkomen doen er verstandig aan om een ruimer spaarkapitaal achter de hand te hebben. Door meer geld achter de hand te hebben kunnen er meerdere maanden met een laag inkomen opgevangen worden. Huiseigenaren zouden weer meer geld achter de hand moeten houden om onderhoud aan het huis te kunnen bekostigen.

Nederlanders zijn zeer spaarzaam. Maar liefst 80 procent van de Nederlanders hebben een spaarkapitaal achter de hand. Een derde van deze spaarders heeft echter minder dan 2.500 euro aan spaarvermogen. Vaak is dit geld ook nog bedoeld voor de vakantie. Dit is voor het Nibud de reden geweest om de persoonlijke adviesbuffer te introduceren.

Naar mobiele navigatie