17 juli 2015

Huis kopen is goedkoper dan huren

Het kopen van een huis is over het algemeen een goede investering. Een huurhuis wordt in de loop der jaren alleen maar duurder door huurverhogingen.

Het kopen van een huis is over het algemeen een goede investering. Dat geldt zeker voor huizen gekocht vanaf 2013. In dertig jaar tijd wordt de hypotheek namelijk afgelost naar nul. Een huurhuis wordt in de loop der jaren alleen maar duurder door huurverhogingen. Ook op de korte termijn zijn kopers beter uit, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna overal in Nederland huiseigenaren maandelijks goedkoper uit zijn in vergelijking met huurders. In de Randstad en in Groningen zijn huurders voor een vergelijkbaar huurhuis in de vrije sector in sommige gevallen zelfs twee keer zoveel euro's kwijt. De verschillen tussen koopwoningen en sociale huurwoningen is uiteraard kleiner omdat deze huurprijzen laag worden gehouden.

Lage hypotheekrentes en strenge leenregels

De zeer lage hypotheekrente is een belangrijke reden voor de naar verhouding lage hypotheeklasten. Al meerdere jaren is het zeer goedkoop lenen. Hiervan wordt ook geprofiteerd door huiseigenaren die de rente opnieuw voor een bepaalde periode vastgezet hebben. Door de strengere hypotheekregels is het lastiger geworden om een hypotheek te krijgen. Vaak zijn er wel mogelijkheden, maar de maximale hypotheekverstrekking is de laatste jaren sterk verlaagd. Dit komt de maandlasten uiteraard ook weer ten goede. Huiseigenaren lenen nu gemiddeld minder.

Huren sterk verhoogd door woningcorporaties

De laatste twee jaren zijn de gemiddelde huurprijzen van sociale huurwoningen sterk verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat woningcorporaties nu de mogelijkheid hebben om de huren sterk te verhogen voor mensen die door een hoger inkomen eigenlijk niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De huurverhogingen kunnen oplopen tot maar liefst 5 procent. Vooral in de Randstad is een groot tekort aan huurhuizen. Dit heeft een huurverhogend effect op de huurwoningen in de vrije sector.

Kopen is niet voor iedereen mogelijk

De situatie kan ontstaan dat gezinnen nu in een huurwoning wonen met een maandelijkse huur van 800 euro. Ze kunnen honderden euro's per maand besparen door te kiezen voor het kopen van een huis, maar ze kunnen de financiering hiervoor niet rond krijgen. Banken hanteren namelijk strenge normen die ze verplicht moeten hanteren. Uw inkomen en uw persoonlijke situatie moet het mogelijk maken om een financiering af te kunnen sluiten.

Indien het niet lukt om een financiering rond te krijgen, moet er eerst gespaard worden om het kopen van een huis toch mogelijk te maken. Dit wordt weer onmogelijk gemaakt door hoge maandlasten door de huurwoning. Op deze manier zijn huurders vaak veroordeeld tot het betalen van hoge huurlasten. Laat u hierin bijstaan door uw financieel adviseur. Probeer samen een oplossing te bedenken om een koophuis toch bereikbaar te maken.

Naar mobiele navigatie