12 juni 2015

Hypotheek maximaal 90 procent van de marktwaarde?

In de nabije toekomst wordt het wellicht nog lastiger om een woning te kopen zonder spaargeld.

De laatste jaren is het al een stuk lastiger geworden om een huis gefinancierd te krijgen met een hypotheek. De banken stellen strengere normen aan de hoogte van het inkomen bij het verstrekken van een nieuwe hypotheek. Ook de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling van de hypotheekrenteaftrek zijn strenger geworden. Er wordt nu zelfs over gesproken om maximaal een hypotheek te verstrekken tot 90 procent van de waarde van een huis.

De verstrekkingsnormen van banken zijn de afgelopen jaren al een paar keer aangescherpt. Voor hypotheken afgesloten sinds 1 januari 2013, geldt de verplichting om maandelijks af te lossen op de hypotheekschuld. Aflossen mag niet meer doorgeschoven worden naar de einddatum van de hypotheek. De hypotheek deels aflossingsvrij laten is ook geen optie meer.

Tot voor een paar jaren geleden was het nog mogelijk om een huis plus de aankoopkosten volledig te financieren in een hypotheek. Tegenwoordig kan er maximaal nog maar voor 103 procent van de marktwaarde een financiering worden afgesloten. Vanaf 2018 zijn de bijkomende kosten bij het kopen van een huis helemaal niet meer mee te financieren. Wordt er niet aan de voorwaarden voldaan? Dan bestaat er geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Nog strengere eisen kunnen de huizenmarkt beschadigen

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) is een adviesorgaan van de regering. Zij pleiten ervoor om de maximaal te verstrekken hypotheek stapsgewijs te verlagen naar 90% van de koopsom van het huis. De geleidelijke afbouw zou ingezet moeten worden vanaf 2018. Zodra de verlaging volledig is doorgevoerd zou een huis van 200.000 euro maximaal gefinancierd kunnen worden met een hypotheek van 180.000 euro. Kopers moeten een deel van de koopsom van het huis plus de bijkomende kosten dan zelf financieren.

Het is nog maar de vraag wat de gevolgen zouden zijn van een dergelijke versobering van de mogelijkheden. Starters hebben nu al moeite om de financiering rond te krijgen. Als ze eerst ook nog een aanzienlijk deel moeten sparen kan een dergelijke maatregel de huizenmarkt sterk belemmeren.

Politiek wil geen nieuwe hypotheekregels

De Minister van Wonen, Stef Blok, heeft laten weten dat hij er niets voor voelt om de hypotheekregels per 2018 alweer aan te passen. In de afgelopen jaren zijn er al meerdere maatregelen getroffen gericht op meer zekerheden en tegen overkreditering. Ook volgens de politieke partijen VVD, PvdA, SP, PVV en D66 zijn er al voldoende maatregelen genomen en zou deze extra maatregel slecht uit kunnen pakken voor gezinnen.

Verdere beperkingen zijn eerst van de baan. De komende jaren komt het plan vast nog wel een keer weer uit de kast.

Naar mobiele navigatie