22 december 2017

In 2018 trouwen? Wat gaat er veranderen?

Tot 2018 werden huwelijken meestal afgesloten in gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 worden het huwelijken in beperkte gemeenschap van goederen. Wat is het verschil?

Na het trouwen worden jouw bezittingen en schulden ook het eigendom van jouw huwelijkspartner. Voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018 gaat er iets veranderen.

Tot 2018 trouwen huwelijkspartners standaard in gemeenschap van goederen. Het kan anders geregeld worden, maar dan moeten de partners voordat ze trouwen eerst naar de notaris. Er worden dan zogenaamde huwelijkse voorwaarden opgesteld. De notaris speelt hierin een belangrijke rol. Met een goed advies kom je tot de best passende huwelijkse voorwaarden. Een huwelijk in gemeenschap van goederen kan voor partners ongunstig uitpakken. Daarom komt er nu de beperkte gemeenschap van goederen.

Wat houdt beperkte gemeenschap van goederen in?

Bij gemeenschap van goederen worden bezittingen en schulden van partners op één hoop gegooid. Als de ene partner vermogend is en de andere heeft bijvoorbeeld alleen maar schulden, is de partner met schulden door het huwelijk uit de financiële problemen. Met de beperkte gemeenschap van goederen gaat het anders. Het vermogen en de schulden van de partners, opgebouwd tot de huwelijksdatum, blijven een persoonlijk bezit of een persoonlijke schuld. Ook erfenissen en schenkingen die partners tijdens het huwelijk ontvangen worden niet gemeenschappelijk. Bij een echtscheiding moet er in de toekomst bij de verdeling rekening worden gehouden met het opgebouwde vermogen van vóór het huwelijk en met schenkingen en erfenissen.

Ook bij geregistreerd partnerschap geldt vanaf 1 januari 2018 standaard het beperkte gemeenschap van goederen.

Beperkte gemeenschap van goederen pakt redelijker uit

Het is niet voor niets dat de beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard is. De algehele gemeenschap van goederen heeft namelijk te grote nadelen. Bij het trouwen wordt er vaak onvoldoende stilgestaan bij de gevolgen van het ‘ja’ zeggen. Door een huwelijk kun je in één klap een gigantische schuld op jouw schouders krijgen. Of de helft van een door jouw gekregen erfenis van een overleden ouder is ook ineens eigendom van jouw huwelijkspartner. Dit soort situaties konden voorkomen worden door tussenkomst van een notaris. Een erfenis of schenking die gedeeltelijk verdwijnt naar de ex-partner kon voorkomen worden met een uitsluitingsclausule. Dit soort constructies hoeven nu niet meer.

Zorg voor een goede administratie

Het is best lastig om bij een scheiding aan te tonen wat van jou is? Er moet administratief goed vastgelegd worden hoe bijvoorbeeld vermogen die je al had vóór het huwelijk geïnvesteerd is. Vanaf het huwelijksdatum opgebouwd vermogen is juist weer gemeenschappelijk. Door de beperkte gemeenschap van goederen zal bij scheiding de verdeling mogelijk eerlijker zijn, maar vaak niet eenvoudiger.

Hoe zit het met de huwelijken gesloten vóór 2018?

Gesloten huwelijken tot 2018 blijven onder het oude huwelijksregime vallen. De wijzigingen per 2018 hebben dus alleen betrekking op nieuw gesloten huwelijken. Bij een echtscheiding gaat alles dus door de helft, tenminste bij een huwelijk in gemeenschap van goederen. Zolang het huwelijk blijft bestaan is het geen probleem. Bij een echtscheiding ontstaat pas een probleem.

Naar mobiele navigatie