19 februari 2016

Is belastingheffing over vermogen tegen de Europese regels?

De berekeningswijze van belastingheffing over vermogen is niet altijd eerlijk. Daar komt misschien verandering in.

Is belastingheffing over vermogen tegen de Europese regels?

Bij de belastingheffing over vermogen wordt er in ons belastingstelsel uitgegaan van een verondersteld rendement van 4 procent. Hierover wordt een belasting geheven van 30 procent. Volgens een advies van advocaat-generaal Niessen aan de Hoge Raad is de heffing in strijd met het recht op eigendom. Er kan zelfs sprake zijn van oneigenlijke ontneming.

Er wordt al jaren gesproken over de onredelijkheid van de zogenaamde vermogensrendementsheffing. Er wordt namelijk uitgegaan van een te hoog rendement van 4 procent. Bij het instellen van de heffing in 2001 werd 4 procent gezien als redelijk, maar de meeste Nederlanders komen op dit moment niet verder dan een rendement van 1 procent. Beleggers die tijdens de crisisjaren een groot deel van hun vermogen zijn kwijtgeraakt, moesten toch met de Belastingdienst afrekenen uitgaande van 4 procent rendement. Voor de heffing geldt er een vrijstelling van 24.437 euro (2016) per belastingplichtige. Uw vermogen boven deze vrijstelling wordt belast.

Uitspraak van de Hoge Raad

Een in het buitenland wonende Nederlander kreeg een aanslag van 13.520 euro aan vermogensrendementsheffing over een tweede huis in Nederland. Hij maakte hier bezwaar tegen, omdat het in strijd zou zijn met de Europese wetgeving. Hij heeft het eerst bij lagere rechters aanhangig gemaakt, maar daar kreeg hij geen gelijk. Hoe de Hoge Raad ermee omgaat is nog maar de vraag.

In een advies aan de Hoge Raad heeft advocaat-generaal Niessen aangegeven dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met het recht van eigendom. Niet iedereen haalt namelijk een rendement van 4 procent. De heffing kan dus vaak niet betaald worden uit de daadwerkelijke opbrengst uit het vermogen. Dit kan zorgen voor willekeurigheid en oneigenlijke ontneming.

Hoe wordt de vermogensrendementsheffing berekend?

Onder het vermogen wordt verstaan spaartegoeden, maar bijvoorbeeld ook belegd vermogen en een tweede huis. In sommige gevallen kan ook de waarde in een kapitaalverzekering tot het vermogen gerekend worden. Het bedrag aan vermogen mag verminderd worden met een vrijstelling van 24.437 euro per belastingplichtige. Over het meerdere wordt omgerekend 1,2 procent belasting geheven.

Is dit het einde van de vermogensrendementsheffing?

De Hoge Raad heeft advies gekregen van advocaat-generaal Niessen, maar dat wil nog niet zeggen dat het advies wordt opgevolgd. De uitspraak kan wel gevolgen hebben voor de toekomst van de heffing. Volgens de advocaat-generaal moet in individuele gevallen gekeken worden of er rechtsherstel mogelijk is. Wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn, zal pas blijken na de uitspraak.

Naar mobiele navigatie