03 april 2015

Is een flexibele AOW de oplossing?

Een flexibele ingangsdatum geeft u de mogelijkheid om de AOW goed af te stemmen op het opgebouwde pensioen bij de werkgever.

Al meerdere keren zijn er politieke plannen geweest om een flexibele ingangsdatum aan te houden voor de AOW. In 2008 is er een wetsvoorstel ingediend om de AOW geheel of gedeeltelijk voor een maximale periode van vijf jaar uit te stellen. Daarnaast zou het kiezen voor een eerder ingaande AOW ook mogelijk moeten zijn. Het wetsvoorstel is uiteindelijk ingetrokken. Toch is het geen slecht idee om ieder zelf de keuze te geven wanneer de AOW in moet gaan.

Eind 2013 heeft de Tweede Kamer besloten om de mogelijkheden van een flexibele AOW te onderzoeken. Toch is het plan weer van de agenda gehaald. De hoofdredenen zijn de hogere kosten van het uitvoeren van de AOW. Naar verwachting zullen veel Nederlanders kiezen voor een eerder ingaande AOW. Dit zorgt ervoor dat er al eerder een aanspraak wordt gemaakt op een uitkering. Ook gaat het de Nederlandse schatkist extra geld kosten doordat mensen met een kortere levensverwachting massaal kiezen voor een eerder ingaande AOW. Gezien vanuit het oogpunt van de Nederlandse burgers zou een flexibilisering van de ingangsdatum van de AOW zeer wenselijk zijn.

Een flexibele AOW heeft grote voordelen

Voor de Nederlandse schatkist en voor de kosten van het uitvoeren van de AOW, heeft een flexibele ingangsdatum nadelen. Zoals economen op Mejudice.nl schreven biedt het flexibiliseren ook grote voordelen. Het verhoogt de maatschappelijke welvaart en de werkgelegenheid verbetert doordat 60-plussers eerder met pensioen gaan. Een flexibele ingangsdatum geeft werknemers ook de mogelijkheid om de AOW goed af te stemmen op het opgebouwde pensioen bij de werkgever. In opgebouwde pensioenen zit namelijk vaak nog een deel met een eerdere ingangsdatum.

Plannen gaan niet door

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de plannen om de AOW te flexibiliseren van de baan zijn. Volgens haar wegen de beperkte voordelen niet op tegen de nadelen. Een gemiste kans om Nederlanders de mogelijkheid te geven om de AOW af te stemmen op hun eigen situatie.

Wanneer gaat u met pensioen?

Geleidelijk worden de ingangsdata van de AOW in stapjes verhoogd naar 67 jaar. U bent nu pensioengerechtigd zodra u 65 jaar plus drie maanden oud bent. In 2019 is de pensioenleeftijd al verhoogd naar 66 jaar en per 2023 naar 67 jaar. Daar is nog niet volledig op te vertrouwen, want de ingangsdata kunnen tussentijds nog versneld verschoven worden. 

De ingangsdatum in uw pensioenregeling zal toch nog uit gaan van een eerdere datum. Het probleem is echter dat er in het opgebouwd pensioen vanuit is gegaan dat er ook recht bestaat op AOW. De periodieke uitkeringen zijn hierdoor te laag om per de in de pensioenregeling aangehouden pensioendatum ook werkelijk te stoppen met werken.

Naar mobiele navigatie