08 juli 2015

Is het verstandig om de hypotheekrente vooruit te betalen?

Het kan fiscale voordelen bieden om hypotheekrente alvast vooruit te betalen voor het volgende jaar.

Het kan fiscale voordelen bieden om hypotheekrente alvast vooruit te betalen voor het volgende jaar. Onder voorwaarden is het namelijk aftrekbaar in het jaar dat de betaling is voldaan.

Betaalde hypotheekrente is aftrekbaar van het inkomen. Het grootste fiscale voordeel wordt gerealiseerd door belastingplichtigen met een hoog inkomen. Zij kunnen de hypotheekrente namelijk aftrekken tegen 51%. De hoogte van het belastingtarief waar de hypotheekrente tegen kan worden afgetrokken, zakt jaarlijks met 0,5% tot het percentage van 38% bereikt is. Als u een sterke daling van het inkomen verwacht kan het slim zijn om hypotheekrente alvast vooruit te betalen. U kunt maximaal tot 1 juli volgend jaar de hypotheekrente vooruit betalen.

Wanneer heeft het zin om de hypotheekrente vooruit te betalen

Fiscaal zijn er drie redenen te bedenken. Ten eerste als u verwacht dat u volgend jaar de hypotheekrente tegen een lager percentage kunt aftrekken door een verlaging van het inkomen. De tweede reden zou kunnen zijn om te voorkomen dat u de hypotheekrente af moet trekken tegen een 0,5% lager belastingtarief. Deze reden geldt alleen voor huiseigenaren die de aftrek kunnen verrichten in de hoogste belastingschijf. De derde reden is om de belastingdruk op spaargeld te verlagen. Hieronder volgt een uitsplitsing van deze redenen met een nadere toelichting.

U verwacht volgend jaar een sterke daling van het inkomen

Door een sterke daling van het inkomen kunt u in een andere belastingschijf terecht komen. Dit kan zich bijvoorbeeld voor doen als u met pensioen gaat of werkloos raakt. Afhankelijk van de hoogte van de woonlasten kan dit een extra teruggave betekenen van honderden of zelfs duizenden (voor hoge hypotheken) euro's. Het moet hierbij wel gaan om een aanzienlijke daling van het inkomen, anders loont het de moeite niet.

Vooruit betalen om te profiteren van de hogere belastingteruggave

Als u de hypotheekrente kunt aftrekken in de hoogste belastingschijf levert het een voordeel op om de hypotheekrente vooruit te betalen. Het tarief waar u de rente volgend jaar tegen kunt verrekenen is namelijk een half procent lager. Dit zal voor de meeste mensen geen aanzienlijk groot voordeel opleveren, maar zeker als ook onderstaand voordeel meegepikt kan worden loont het de moeite.

Hypotheekrente vooruit betalen verlaagt belastingdruk op spaargeld

Spaargeld boven de 21.330 euro wordt belast. Door de hypotheekrente alvast vooruit te betalen verlaagt u uw vermogen op de peildatum van 1 januari. De belastingdruk bedraagt ongeveer 1,2 procent over het vermogen boven de vrijstelling. Voor fiscaal partners geldt uiteraard dat ze twee keer de vrijstelling krijgen, dus in totaal ruim 42.660 euro

Door de hypotheekrente tot juli 2016 al in 2015 te betalen kunt u voordelen behalen. Is het voor u ook lonend? Bespreek het met uw adviseur.

Naar mobiele navigatie