16 december 2016

Is je huis verzekerd tegen aardbevingsschade?

De aardbevingen in de provincie Groningen slopen de huizen in kleine stapjes. Kun je de schade verhalen op je woonhuisverzekering?

In grote delen van de provincie Groningen komen geregeld aardbevingen voor. Deze kunnen materiële schade aan huizen veroorzaken. Is schade aan je huis verzekerd?

Tien jaar geleden waren aardbevingen in Nederland vrijwel uit te sluiten. Helaas ligt dat nu anders. Ieder jaar komen er in de provincie Groningen meer dan 100 aardbevingen voor. Het zijn meestal zeer lichte bevingen, maar schade kunnen ze zeker aanrichten. In 2015 waren er volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 8 aardbevingen van minimaal 2.0 op de schaal van Richter. Het zijn geen heftige exemplaren, maar voor huizen kunnen de terugkerende bevingen cruciaal zijn. Veel huizen zijn er niet op gebouwd. Waar kun je de schade aan je huis claimen als je er last van hebt?

Is aardbevingsschade te claimen op de opstalverzekering?

Hier is sprake van schade door een catastrofe. Helaas voor de gedupeerden kunnen ze niet bij verzekeraars van de huizen aankloppen. Daarom is er ook een juridische strijd tussen huiseigenaren en de NAM gaande. De NAM is verantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen. Het levert jaarlijks miljarden euro’s op, maar nu moeten ze betalen voor de gevolgen. Onder voorwaarden is het mogelijk om de rechtsbijstandsverzekering in te schakelen voor de juridische strijd. Maar huiseigenaren die nu met de schades zitten kunnen voor de problemen geen rechtsbijstandsverzekering meer afsluiten. Je kunt immers geen brandend huis verzekeren.

Waarom is het niet verzekerd?

Aardbevingen bedreigen onze huizen. Het klinkt logisch om hier een verzekering voor te ontwikkelen? Dat zou je inderdaad denken, maar catastrofes zijn moeilijk te verzekeren. Schades door aardbevingen, maar ook door overstromingen en oorlogen zijn onverzekerbaar. De schadelast kan zo hoog oplopen, dat de verzekeraars samen de schadelasten niet kunnen dragen. De schadelasten zouden veel te hoog oplopen. Een overstroming en een zware aardbeving kunnen schades van vele miljarden euro’s veroorzaken.

Waar kun je wel terecht met je schade?

Er zijn schadeclaims bij de NAM ingediend voor compensatie voor de schade door de bevingen. De kosten van herstel moet de verantwoordelijke dragen, dus een aansprakelijkstelling richting de NAM is logisch. Ook de waardevermindering van de woningen is de aardoliemaatschappij voor aansprakelijk gesteld. Het zijn langlopende processen die waarschijnlijk nog wel jaren door blijven lopen.

De gaswinning is ondertussen teruggeschroefd om het aantal en de heftigheid van de aardbevingen te beperken. In 2016 (tot 15 december) zijn er 13 aardbevingen geweest van 2.0 of hoger op de schaal van Richter. In 2015 ging het in totaal om 21 stuks. Ook de kleine aardbevingen meegerekend gaat het in 2016 nog steeds om 109 tegenover 112 in 2015. De afname in aantallen is dus klein, maar de intensiteit is wel duidelijk afgenomen.

Naar mobiele navigatie