03 maart 2017

Je kunt weer aangifte doen over 2016 - De beste tips

Het is weer zover! Het jaarlijkse klusje waar je tegenop ziet, de belastingaangifte. Wij kunnen het iets makkelijker maken met onze 8 tips.

De deels vooringevulde belastingaangifte over 2016 staat weer voor je klaar. Met onze tips weet je wat jou te doen staat.

Het invullen van de belastingaangifte is tegenwoordig sterk vereenvoudigd in vergelijking met jaren geleden. Er zijn minder weggestopte aftrekposten waar je het bestaan net van moet weten. De meeste belastingplichtigen kunnen nu wel zonder hulp van deskundigen de aangifte zelf te lijf gaan. Zeker met onze tips. Wij beginnen met een paar algemene tips.

Tip #1 – Controleer de vooringevulde gegevens

Dit is ook gelijk de belangrijkste tip. Vertrouw niet blind op wat de Belastingdienst zelf al voorinvult. De bedragen kunnen onjuist zijn zodat je teveel belasting betaalt. De bedragen kunnen ook in jouw voordeel fout zijn, maar deze moet je corrigeren. Jij bent namelijk verantwoordelijk voor je aangifte, de Belastingdienst niet.

Tip #2 – Wacht niet tot het laatste moment

Je hebt tot 1 mei de tijd, maar wacht zeker niet tot het laatste moment. Ontbrekende gegevens krijg je misschien eind april niet meer boven water. Vóór 1 april insturen heeft als voordeel dat je vóór 1 juli bericht krijgt van de Belastingdienst.

Tip #3 – Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden

Geen schokkende veranderingen in 2016 ten opzichte van 2015? Pak de aangifte van 2015 erbij om het jezelf eenvoudig te maken. Op deze manier voorkom je in ieder geval dat je zaken waar je vorig jaar wel om dacht nu vergeet in te vullen.

Tip #4 – Slim schuiven met de aftrekposten

Heb je alles ingevuld? Ga nog even met wat bedragen schuiven. Door de aftrekposten toe te bedelen aan de partner met het hoogste inkomen, krijg je mogelijk meer geld terug. Een hoog inkomen zit namelijk misschien in een hogere belastingschijf, waardoor de besparing groter is.

Tip #5 – Doneer je regelmatig geld?

Giften aan goede doelen met een zogenaamde ANBI-status zijn aftrekbaar. Het gaat hierbij niet om de euro’s die je aan de deur geeft. Er geldt namelijk een drempel van 1 procent van je inkomen. Dit kun je onderbouwen met je bankafschriften waar de giften uit blijken.

Tip #6 – Studiekosten zijn aftrekbaar

Volg je een studie naast je werk en is de opleiding werkgerelateerd? De studiekosten mag je aftrekken van het inkomen. Natuurlijk alleen als de werkgever deze kosten niet voor je betaalt.

Tip #7 – Zorgkosten zijn nog steeds aftrekbaar

Belastingplichtigen die in 2016 hoge zorgkosten hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor een aftrekpost. Hier gelden wel specifieke eisen voor en ook niet alle kosten zijn aftrekbaar. Om welke kosten het gaat en wat er aftrekbaar is, lees je op de website van de Belastingdienst.

Tip #8 – Reiskosten kunnen aftrekbaar zijn

Leg jij de afstand tussen je huis en het werk af met het openbaar vervoer? Neem de kosten mee in de aangifte. Dit kan weer een extra aftrekpost opleveren.

Naar mobiele navigatie